دیه بخیه جراحات سر و صورت

دیه بخیه جراحات سر و صورت

دیه یکی از انواع مجازات اصلی است به این ترتیب که کسی که مرتکب یک عمل خلاف قانون شده است و به موجب آن به دیگری صدمه ای جسمی وارد کرده است ، باید مقدار وجه نقدی که قانون برای او مشخص کرده است را بپردازد . البته پرداخت دیه مربوط به زمانی است که امکان اعمال مجازات قصاص به هر دلیلی وجود ندارد . برای مثال بسیار دیده ایم و یا شنیده ایم که افراد با اعمال ضرب و جرح به یکدیگر صدمه می زنند و بعد از ثبت شکایت اغلب محکوم به پرداخت دیه می شوند برای مثال پرداخت دیه شکستن دست یا پرداخت دیه شکستن دندان یا وقتی که آسیب منجر به بخیه می شود ، دیه بخیه باید پرداخت شود . یکی از اعضای بدن که در ضرب و شتم ها بسیار آسیب می بیند ، سر است . از این رو در این مقاله به بررسی نحوه تعیین مقدار دیه بخیه سر و صورت و مقدار دیه بخیه سر و صورت می پردازیم .

نحوه تعیین مقدار دیه بخیه سر و صورت
بر اساس ماده 709 قانون مجازات اسلامی سال 92 جراحت های بدن و میزان دیه آنها با توجه به عمق و محل آسیب دیدگی متفاوت است . از این رو در نحوه تعیین مقدار دیه بخیه سر و صورت نیز موارد گوناگونی مثل نوع  آسیب ، عمق آن تاثیر گذار است پس در نحوه تعیین دیه بخیه سر باید به آنها توجه کرد . البته علاوه بر اینکه مقدار دیه به این عوامل بستگی دارد نظر پزشکی قانونی نیز در آنها تاثیر گذار است . بعد از اینکه پزشکی قانونی نظرش را ارائه داد و مراحل قانونی دیگر طی شد ، دادگاه حکم مقتضی را صادر می کند و در صورت تایید ، ضارب محکوم به پرداخت دیه بخیه سر خواهد شد .

مقدار دیه بخیه سر و صورت
گفتیم که تشخیص میزان دیه بخیه از جمله دیه بخیه سر و صورت با پزشکی قانونی است که این مقدار با توجه به مقدار جراحت و محل و عمق آن متفاوت است . با توجه به این موضوع و با در نظر گرفتن ماده 709 قانون مجازات در اینجا مقدار بخیه دیه سر و صورت را بیان می کنیم :

– دیه خراش پوست بدون آن که خون جاری شود : یک صدم دیه کامل
– دیه جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد : دو صدم دیه کامل
– دیه جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد : سه صدم دیه کامل
– دیه جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد : چهار صدم دیه کامل
– دیه جراحتی که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان را آشکار کند : پنج صدم دیه کامل
– دیه جنایتی که موجب شکستگی استخوان شود گرچه جراحتی تولید نکند : ده صدم دیه کامل
– دیه جنایتی که درمان آن جز با جا به جا کردن استخوان میسر نباشد : پانزده صدم دیه کامل
– دیه جراحتی که به کیسه مغز برسد : یک سوم دیه کامل

منظور از دیه سر و صورت تمام جراحاتی است که به این اعضا وارد می شود مثلا دیه جراحتی که به گوش ، بینی ، لب ، زبان و داخل دهان می شود جزء دیه جراحات سر و صورت محسوب می شود مگر اینکه برای این اعضا ، دیه جداگانه ای در قانون تعریف شده باشد .

نرخ دیه کامل یعنی مقدار دیه ای که هر سال توسط رئیس قوه قضاییه تعیین می شود .