دفتر وکالت در بندرعباس

دفتر وکالت در بندرعباس

دفتر وکالت به منظور اجرای درست و اصولی عدالت تشکیل شده است،  افراد به هنگام رو به رویی با مشکلات گوناگون به دفاتر وکالت مراجعه کرده و برای رسیدگی به پرونده خود با وکلا مشورت می نمایند.

تفاوت وکیل و قاضی
در گذشته افراد به هنگام اختلافات و مشکلات ناشی از عدم رعایت قوانین کشور، داوطلبانه به قاضی عادل و آگاه مراجعه می کردند و همه ی حقایق را بدون کم و کاست برای وی بازگو می نمودند، در چنین وضعیتی کار بسیار آسان بود و با تهیه یک فهرست از اسامی مراجعین حکم لازم توسط قاضی به نوبت صادر می شد از همین رو نیازی به دفتر وکالت و وکیل حس نمی شد. اما امروزه این مسائل کمی پیچیده تر شده است و برای تشخیص حقایق و صادر کردن حکم وجود یک دستگاه برای رسیدگی الزامی می باشد، امروزه این دستگاه با نام نظام دادرسی در کشور ایجاد شده است. در نظر داشته باشید وظایف وکیل با قاضی کاملا متمایز است و این موضوع تفاوت دیدگاه های آن ها را ناشی می شود. قاضی برای رسیدگی به دعوا و برپایی عدالت تلاش می کند در حالی که هدف وکیل تنها اثبات دعوا به نفع موکل خود می باشد. قاضی در نظام دادرسی حکم صادر می کند ولی وکیل در دفتر وکالت برای موکل خود راهکار هایی را ارائه می دهد، با همه این اوصاف قاضی و وکیل از دو قطب کاملا مخالف با پرونده مدنظر برخورد می نمایند.

وظایف وکیل
از میان تمامی وظایفی که وکیل در دفتر وکالت دارد، مهم ترین آن دفاع از موکل در دعوا می باشد که این موضوع از اصلی ترین جنبه های حرفه وکالت به شمار می آید و لازمه آن ظرائف و فنون خاصی می باشد. اداره دعوا مستلزم تخصص چند بعدی و توانایی های بی شماری می باشد. از دید یک وکیل در دفتر وکالت حق به معنای مرسوم نمی باشد بلکه به معنای دفاع در راستای مصلحت موکل است. وکیل در دفتر وکالت براساس جایگاهی که در حرفه شغلی خود دارد نمی تواند به گونه ی دیگری به اتفاقات نگاه کند به عبارتی دید بدون در نظر گرفتن مصلحت موکل حرفه ی یک وکیل را زیر سوال می برد. بنابراین وکیل متخصص می بایست تمامی وقایع را با در نظر گرفتن مصلحت موکل خود بنگرد و چهره حق به جانب پرونده موکل خود را به نمایش حاکم در بیاورد و از افشای حقایق ناسازگار دوری نماید.