دفتر خدمات قضایی بندرعباس

فهرست لیست دفاتر و نشانی و ساعات کار آدرس و تلفن دفتر خدمات الکترونیک قضایی بندرعباس هرمزگان لیست وظایف وکیل دادخواست شکواییه

آدرس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بندرعباس

دفتر خدمات قضایی بندرعباس 

 

 لیست کامل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان هرمزگان :

 

ردیف کد/نام دفتر آدرس دفتر
1 دفتر دادگستري بندرعباس هرمزگان – بندرعباس – دادگستري بندرعباس
2 93329001 استان هرمزگان – بندرعباس – بلوار امام خميني (ره) – روبروي بيمارستان خاتم الانبيا – تلفن 33313527
3 96329003 استان هرمزگان – شهرستان بستك – خيابان قدس – ساختمان سيب – تلفن:07644326021
4 96329004 استان هرمزگان – شهرستان بندرلنگه – بلوارامام خميني(ره) – ،روبروي گمرك – دفترخدمات الكترونيك قضايي بندرلنگه – تلفن: 07644245400
5 96329005 استان هرمزگان – شهرستان بندرعباس – خيابان امام خميني – روبروي مصلي – نبش بلوار ولايت – طبقه فوقاني بانك مسكن – تلفن : 07633331148
6 96329009 استان هرمزگان – شهرستان ميناب – نبش ميدان ولايت – ابتداي خيابان 15 خرداد – جنب لوازم ورزشي – تلفن:07642224307
7 96329008 استان هرمزگان – شهرستان پارسيان- بلوار شهداي گمنام – جنب پمپ بنزين – تلفن: 07644625440
8 96329011 استان هرمزگان – شهرستان قشم – چهارراه پرديس – خيابان سرخس – مقابل فروشگاه شهروند – ساختمان مهتاب – تلفن: 07635229720
9 97329006 استان هرمزگان – شهرستان بندرعباس – خيابان دانشگاه – نبش خيابان 18 – ساختمان سينا 2 – طبقه دوم تلفن: 07632226317
10 97329012 استان هرمزگان – شهرستان بندرجاسك – نبش ميدان نيروي دريايي تلفن: 07642520341
11 97329010 استان هرمزگان – شهرستان ميناب – خيابان امام خميني(ره) – بلوارابن سينا – روبروي پارك ملت تلفن:07642211046
12 97329007 استان هرمزگان – شهرستان بندرعباس – بلوار امام خميني (ره)-نرسيده به امامزاده سيد مظفر – ساختمان كبير – طبقه سوم – واحد 8 تلفن: 07633343495
13 98329017 استان هرمزگان – شهرستان بشاگرد – سردشت – خيابان امام خميني(ره)- روبروي فرمانداري تلفن:07642531315
14 98329018 استان هرمزگان – شهرستان بستك – جناح – بلوار امام خميني(ره) – ساختمان خرم روز تلفن:07644344436
15 98329015 استان هرمزگان – شهرستان حاجي آباد – خيابان امام خميني(ره ) تلفن:07635423083
16 98329021 استان هرمزگان – شهرستان بستك – كوخرد – خيابان امام خميني(ره) – روبروي مسجد فكري تلفن:07644394275
17 98329013 استان هرمزگان – شهرستان بندر خمير – خيابان امام خميني(ره) – روبروي بانك كشاورزي – ابتداي كوچه صديق تلفن:07633228642
18 98329016 استان هرمزگان – شهرستان سيريك – خيابان شهداي گمنام – روبروي بازار ماهي فروشان تلفن:07642375223
19 98329020 استان هرمزگان – شهرستان بندرعباس – فين – بلوار امام خميني(ره)- روبروي كميته امداد امام تلفن:07632520271
20 98329019 استان هرمزگان – شهرستان قشم – درگهان – بلوار گياهدان تلفن:07635265851

تماس با وکیل بندرعباس 09172021590