دعاوی ملکی رایج

دعاوی ملکی رایج 

پنج نمونه از دعاوی ملکی رایج
دعاوی ملکی رایج : اغلب دعاوی ملکی رایج شده به دلیل نا آگاهی مردم نسبت به مشکلات حقوقی بوجود می‎آید که با دانستن برخی از قوانین می‎توانیم مانع از بوجود آمدن این مشکلات باشیم.
دعاوی ملکی رایج شده  بخشی از دعواهای حقوقی و کیفری  است که به حوزه ملک مربوط می‎شود. دعاوی حقوقی مثل: الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به ایفای تعهد، الزام به اخذ پایان کار، الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی، کلاهبرداری، جعل سند، تصرف عدوانی و ممانعت از حق، خلع ید و تقسیم و افراز املاک مشاع و دعاوی کیفری مثل: فروش مال غیر. این‎ها دعاوی است که در بخش مسکن و ملک امکان دارد برای هرکسی پیش بیاید و برای رسیدگی به آن می‎توان از مشاوران و افراد باتجربه کمک گرفت.

دعاوی ملکی بر سر تصرف ملک

متصرف به کسی گفته می‎شود که ملکی را در اختیار دارد و امکان دارد این ملک برای او باشد و ممکن است متعلق به دیگری باشد.

دعوای تصرف عدوانی در بعد کیفری و در بعد حقوقی، از دعواهای بسیار رایج است. در این نوع دعاوی شما می‎توانید از طریق کیفری و حقوقی نسبت به ادعای حق خود دادخواست تنظیم کنید و آن را به دادگاه ارائه بدهید، گاهی بسیار ساده و بدون اتلاف وقت به موضوع رسیدگی می‎شود وگاهی نیز بسیار پیچیده و مشکل است و این بسته به انتخاب شما دارد که دعوا را چگونه طرح کنید.

دعاوی ملکی برای صورت مجلس تفکیکی
دعاوی ملکی برای صورت مجلس تفکیکی : گاهی وقت ها دعاوی ملکی بر سر صورت مجلس تفکیکی بوجود می آید که این صورت مجلس بعد از گواهی پایان کار ساختمان توسط اداره ثبت اسناد و املاک داده می شود که بدون گواهی پایان کار این صورت مجلس داده نمی‎شود. صورت مجلس تفکیکی حدود واحدهای ساختمان و شماره گذاری ها و مساحت آن ها را مشخص می کند و به مالکیت خصوصی آن‎ها ارتباطی ندارد. اگر کل ملک قبل از تفکیک برای یک نفر باشد کل قطعات آن ملک هم به یک نفر تعلق می‎گیرد و تا زمانی که صورت مجلس تفکیکی گرفته شود مالکان مشاعی واحد مستقل و شش دانگی نخواهند. دراین صورت امکان دارد بین مالکان دعاوی ملکی پیش بیاید که با رسیدگی‎های لازم و یا توافق  برطرف شود.

مطلب پیشنهادی ⬅  قرارداد مشارکت در ساخت چیست؟

دعاوی ملکی حقوقی
دعاوی ملکی حقوقی : امکان دارد دعاوی ملکی  بر سر دعاوی حقوقی املاک باشد که گاهی برای الزام تنظیم سند رسمی، الزام به فک رهن، ابطال قرارداد، فسخ قرارداد، الزام اخذ پایان کار، تعدیل اجاره بها، مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی، تجویز انتقال منافع، تخلیه اماکن تجاری و مسکونی، کلیه دعاوی مربوط به موقوفات عام و خاص همگی مربوط به دعاوی حقوقی املاک است.

دعاوی ملکی ثبتی

دعاوی ملکی ثبتی : گاهی وقت ها دعاوی  بر سر ثبت اتفاق می‎افتد که در واقع جزئی از دعاوی حقوقی است و بسیار مهم است که به لحاظ قانونی در دسته‎ای جداگانه قرار می‎گیرد و موضوعات متنوعی دارد. به عنوان مثال این نوع دعاوی بر سر ابطال سند رسمی، ابطال عملیات ثبتی یا کمیسیون‎های ثبتی، افراز ملک، ابطال سند مالکیت معارض، ابطال اجرائیه ثبتی، اجرای ثبت، توقیف عملیات اجرائی، ابطال عملیات اجرائی ثبت و همه از مواردی هستند که  بارها اتفاق افتاده است و قانون به آنها رسیدگی کرده است.

دعاوی اجاره
دعاوی اجاره: از مهم‎ترین مشکلاتی که در پایان قرارداد اجاره وجود دارد تخلیه نکردن ملک است توسط مستاجر.