دعاوی ثبتی چیست؟

امور ثبتی مسایلی هستند که به ثبت سند مربوط می شوند. اصولاً هر ملک یا دارایی برای این که از نگاه سازمان ثبت اسناد کشور دارای ارزش و اعتبار باشد، باید در یکی از دفاتر ثبت اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد.

اصولاً یک وکیل ثبتی وظایف مختلف و متعددی دارد مثل آسان تر کردن معاملاتی که جنبه ی رسمی دارند تا آخرین مرحله از روند ثبت یک ملک بر آن نظارت دارند و تنظیم کردن اسناد رسمی.

وکیل الزام به تنظیم سند بندرعباس
وکیل الزام به تنظیم سند بندرعباس

دعاوی ثبتی چیست؟

نکته مهم در دعاوی ثبتی این است که بسیاری از افراد، دعاوی ملکی را با دعاوی ثبتی اشتباه می‌گیرند، در صورتی که این دو متفاوت از یک دیگرند. دعاوی ملکی مربوط به نفس ملک است در حالی که دعاوی ثبتی مربوط به عملیات ثبت سند می‌باشد. این اشتباه و از جمله ریزه کاری‌های قانون ثبت، نیاز به وکیل زبده دعاوی ثبتی را بیش از پیش پررنگ می‌سازد. لازم به ذکر است که مرجع قانونی حل و فصل دعاوی ثبتی، محاکم عمومی هر شهرستان است.

مطلب پیشنهادی ⬅  وکیل املاک مشاعی بندرعباس