در صورت تحویل ندادن خودرو از سوی فروشنده باید چکار کرد؟

بنده ماشینی را با قولنامه دستی و با ملبغ دو میلیون به عنوان ودیعه خریداری کردم که قرار شد در موعد قید شده خودرو به بنده تحویل داده شود و ما بقی مبلغ پرداخت گردد و در روز بعد سند زده شود ولی تاکنون نه خودرو تحویلم شده و نه مبلغی را که پرداخت نموده ام به بنده برگردانده شده است
لطفا بفرمایید چکار باید بکنم؟

اگر طرف مقابل معامله با حضرتعالی از تحویل خودرو در حالتی که شما تمامی مبلغ قرارداد را پرداخت نموده اید خودداری نمود در این حالت شما میتواند ضمن یک دادخواست، الزام ایشان را به تحویل خودرو ، از دادگاه درخواست نمایید. اگر طرف مقابل معامله با حضرتعالی از تحویل خودرو در حالتی که شما تمامی مبلغ قرارداد را پرداخت نموده اید خودداری نمود در این حالت شما میتواند ضمن یک دادخواست، الزام ایشان را به تحویل خودرو ، از دادگاه درخواست نمایید. وکالت خرید و فروش خودرو

مطلب پیشنهادی ⬅  نمونه قرارداد خرید و فروش خودرو - قولنامه ماشین