درخواست طلاق از طرف مرد و زن

درخواست طلاق توافقی از طرف مرد و زن

وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس

برای دادخواست طلاق باید کجا رفت؟

طلاق یک عمل حقوقی یک جانبه است و از جانب شوهر یا در صورت تحقق شرایطی از جانب زن مطرح می گردد. بنابراین طلاق اصولاً ناشی از ارادۀ زوجین نمی باشد، مگر در صورتی که طلاق از نوع توافقی باشد. اینگونه نیست که طلاق لزوماً از جانب  زن یا مرد مطرح گردد و به اصطلاح قائم به شخص باشد، بلکه هرکدام از زوجین می توانند برای دادخواست طلاق و حتی اجرای صیغه طلاق و ثبت آن به شخص دیگری وکالت دهند. طلاق را به انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب زوج یا زوجه و یا نماینده آنها تعریف کرده‌اند، بنابراین طلاق مختص نکاح دائم است و در خصوص نکاح موقت، جدایی با بذل مدت و یا انقضاء مدت صورت میگیرد.

امروزه با توجه به کثرت دعاوی جهت سهولت در فرایند رسیدگی به پروند های قضائی، در اکثر شهرها برای ارائه دادخواست و اقامه دعوا، دفتر خدمات الکترونیک قضائی پیش بینی شده است. در شهرهایی که سیستم ثبت الکترونیکی دادخواست الزامی و راه اندازی نشده، افراد بایستی برای ارائه دادخواست خود به واحد ثبت دادخواست که در دادگاه ها مراجعه نمایند. بنابراین قدم اول برای اقدام به طلاق، ارائه دادخواست به دفتر خدمات الکترونیک قضایی یا واحد ثبت دادخواست می باشد. در این خصوص ارائه دادخواست در دفاتر الکترونیک قضائی نیازی به تدارک دادخواست با رعایت اصول شکلی نیست؛ چرا که در دفاتر خدمات قضائی دادخواست های از پیش آماده شده وجود دارد و زوجین با پر کردن آن و امضای الکترونیکی مبادرت به ثبت آن و اقامه ی دعوا مینمایند. . در هر صورت بایستی برای اقدام به طلاق و پیگیری آن، دادخواست طلاق ارائه شود و پس از آن، دادخواست مورد نظر ثبت شده و به یکی از شعب دادگاه خانواده ارجاع میشود. پس از تعیین شعبۀ رسیدگی کننده و تعیین وقت، این موضوع به طرفین جهت حضور در دادگاه ابلاغ میگردد.

درخواست طلاق

نقش وکیل برای درخواست طلاق

در صورتی که طلاق از جانب مرد یا به درخواست زن باشد، هر کدام از زوجین نخست به دادگاه رجوع کرده و دادگاه پس از طی مراحل گفته شده، موضوع را به داوری ارجاع میدهد. اما در صورتی که طلاق از جانب مرد مطرح شده باشد، پس از اتمام مرحله ی داوری، گواهی عدم امکان سازش صادر میشود و پس از آن برای اجرای صیغۀ طلاق و ثبت آن، بایستی به دفترخانۀ رسمی ازدواج و طلاق مراجعه شود و دفترخانه پس از پرداخت مطالبات زن از سوی مرد اعم از مهر، نفقه و جهیزیه، صیغۀ طلاق را جاری کرده و آن را به ثبت می رساند.

حال اگر زن، متقاضی طلاق باشد، دادگاه پس از انجام مرحلۀ داوری، به جای گواهی عدم امکان سازش، حکم طلاق (حکم الزام زوج به طلاق) صادر می کند. البته عده ای بر این نظرند که در این مورد نیز دادگاه نخست، گواهی عدم امکان سازش صادر میکند و موضوع را به اطلاع زوج میرساند و در صورت امتناع زوج از طلاق زوجه حکم الزام زوج به طلاق صادر میشود. در هر حال مطابق قسمت اخیر مادۀ ۲۹ قانون حمایت از خانواده، زوجه میتواند تقاضای طلاق نموده و بدون صرف نظر کردن از حقوق مالی خویش ( از قبیل مهریه، نفقه، جهیزیه و اجرت المثل ) تقاضای رأی طلاق را نماید و پس از آن، برای مطالبۀ حقوق خود، از طریق اجرای احکام دادگستری اقدام نماید؛ البته در طلاق به درخواست زن، به وی نحله تعلق نمیگیرد و چنانچه طلاق، خلع باشد، زن در ایام عده نفقه ندارد، مگر اینکه باردار باشد که در این صورت تا زمان وضع حمل، مرد موظف به پرداخت نفقه می باشد.

بنابراین همانطور که اشاره کردیم، ثبت طلاق موکول به تأدیۀ حقوق مالی زوجه می باشد. اما طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ به نیز ثبت میشود.

نکته: بعضی از زنان و مردان تصور میکنند برای انجام طلاق میتوانند مستقیماً به دفتر رسمی طلاق مراجعه و درخواست ثبت آن را بنمایند. اما واقعیت این است که مطابق ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده، طرفین ابتدا باید دادگاه خانواده مراجعه کنند تا پس از طی تشریفات قانونی از سوی دادگاه، گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق صادر شود.

عدم سازش هنگام طلاق

همانطور که گفتیم گواهی عدم امکان سازش دارای دو مهلت سه ماهه است:

۱-  سه ماه فرصت جهت تسلیم آن به دفترخانه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی.

۲- سه ماه فرصت جهت حضور برای اجرای صیغه طلاق از تاریخ تسلیم گواهی عدم امکان سازش به دفترخانه.

اصل در طلاق، رجعی بودن است و طلاق بائن استثناء است. طلاق توافقی بنابر رویه موجود، معمولاً از نوع طلاق خُلع و یا مبارات است و همچنین طلاق از جانب زوجه، طلاق بائن به حساب می آید، لیکن طلاقی که از جانب زوج تقاضا شده است طلاق رجعی می باشد.  در طلاق رجعی چنانچه پس از سپری شدن عده(سه ماه و ده روز) زوج یا زوجه از امضای صورتجلسه که حاکی از اجرای صیغه طلاق می باشد، امتناع کنند، با اذن حاکم طلاق ثبت خواهد شد. نکته دیگر در خصوص طلاق رجعی این است که در طلاق رجعی، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط، جاری و مراتب صورتجلسه می شود، ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عدّه است؛ مگر اینکه زن رضایت به ثبت داشته باشد.

مراحل درخواست طلاق از طرف زن در دوران عقد

در خواست طلاق از طرف زن چه در دوران عقد و چه دوران زندگی زناشویی به راحتی منجر به طلاق نمی شود چون در حقوق ایران حق طلاق با مرد است حال اگر زن در دوران عقد بنا به هر دلیلی که ممکنه دلایل مندرج در قانون باشد که زن با استناد به این موارد می تواند دادخواست طلاق بدهد مواردی از قبیل مواد ۱۲ گانه مندرج در عقد نامه مانند اعتیاد مرد – حکم محکومیت مرد به حبس از ۵ سال به بالا – بداخلاقی و بد رفتاری مرد.

موارد دیگر که زن بااستناد به این موارد می تواند متقاضی طلاق در دوران عقد باشد و همچنین اگر زن از طرف مرد وکالت در طلاق داشته باشد . در غیر این موارد دادخواست طلاق از طرف زن به راحتی منجر به ثبت واقعه طلاق نمی شود . بخصوص اگر مرد راضی به طلاق نباشد که در نهایت بعد از گذشت مدت زمان طولانی و عدم رضایت زن برای انصراف از طلاق در نهایت دادگاه حکم طلاق را صادر می نماید مرحله درخواست طلاق از طرف زن هم بدین صورت است که زن با مراجعه به دفتر الکترونیکی و همراه داشتن شناسنامه ، کارت ملی و سند ازدواج دادخواست طلاق خود را ثبت می نماید و سپس این دادخواست به شعبه ای از دادگاه خانواده فرستاده می شود که این دادگاه هم می تواند دادگاه محل اقامت زوج باشد و هم دادگاه محل اقامت زوجه.

درخواست طلاق از طرف زن

راه های طلاق از طرف زن در قانون ایران بسیار محدود می باشد. در واقع بر خلاف درخواست طلاق از طرف مرد، مواردی که زن بر اساس آنها می تواند روش درخواست طلاق در تهران نمایند، محدود استثنایی هستند.

در کنار بررسی موضوع راه های طلاق از طرف زن، نحوه طرح و اقامه درخواست طلاق از طرف زن، مراحل درخواست طلاق در بندرعباس و کیفیت طرح دادخواست طلاق نیز از مسائلی هستند که در این قبیل دعاوی خانواده مورد سوال قرار می گیرند.

درخواست طلاق از طرف زن

راه ها طلاق از طرف زن بر اساس قانون مدنی کدامند؟

۱- طلاق توافقی: راحت ترین و سریع ترین راه و شیوه برای متارکه و جدایی زوجین ، ارائه دادخواست طلاق توافقی توسط زوجین یا وکلای آنها می باشد.

مطلب پیشنهادی ⬅  شرایط، ویژگی ‌ها و آثار طلاق رجعی

در طلاق توافقی نیازی به داوری نیست. توافق و تراضی زوجین در طلاق توافقی باعث می گردد تا بر خلاف بسیاری ازپرونده های طلاقی که در پی درخواست طلاق از طرف زوجه، تشکیل شده اند، رای صادره از دادگاه بدوی هستند نهایی و اجرای صیغه طلاق در دفتر ثبت رسمی قرارگیرد. و پرونده به دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور بواسطه عدم تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی زوجین ارسال نگردد.

در طلاق توافقی طرفین شرایط و موارد ضروری در مورد امور مالی( مانند مهریه، نفقه، اجرت المثل و …) را تعیین و در مورد حضانت اطفال نیز توافقاتی را انجام می دهند.

هرکار منطقی و معقول برای خاتمه دادن به زندگی ای که عاطفه و علاقه در آن مرده است. طرح و تقدیم دادخواست طلاق توافقی در دادگاه صلاحیتدار است.

بر خلاف زمان حاکمیت لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص، در حال حاضر بدون مراجعه به دادگاه خانواده، نمی توان به زندگی مشترک خاتمه داد.

دفاتر ثبت رسمی طلاق نیز به صرف رضایت طرفین و بدون صدور گواهی عدم امکان سازش در پی طرح دادخواست طلاق توافقی، مجاز به ثبت طلاق و جاری نمودن صیغه آن نیستند روشن است که مراحل طلاق در طلاق توافقی آسانتر از سایر موارد طلاق می باشد.

درخواست طلاق از طرف زن به علت عسرو حرج:

یکی از ره های طلاق از طرف زن که می تواند مستمسک طرح درخواست طلاق از طرف دیگر یا او و تنظیم دادخواست طلاق جهت ارائه به دادگاه خانواده گردد عسرو حرج زوجه است.

عسرو حرج به تعریف قانون مدنی: عبارت است از به وجود امدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخت و تحمل آن مشکل باشد.))

در قانون مدنی مصادیقی برای عسرو حرج ذکر شده است. اما وکلای با تجربه دردعاوی خانوادگی و طلاق به خوبی آگاهند که به هر علتی که منتسب به زوجه نباشد و در عین حال زندگی را برای او با سختی همراه نماید و تحمل آن برای او دشوار باشد، می توان دادخواست طلاق عسرو حرجی را مطرح نمود. به نتیجه رسیدن دادخواست طلاق عسرو حرجی در بسیاری از مواقع مشکل است زیرا در مورد شماری از پرونده ها اساسا دادگاه ها بروز عسرو حرج را احراز نمی نمایند. و حریف اینکه زن راضی به ادامه زندگی مشترک نباشد و کفایت صدور حکم طلاق رای می نمایند.

درخواست طلاق از طرف زن

مراحل درخواست طلاق از طرف زن

بیش از ۶۰ درصد پرونده های طلاق مطرح در محاکم خانواده با نحوه درخواست طلاق زنان تشکیل می دهد، زن با اثبات شرایط عسروحرج و سختی و مشقتی که برایش غیر قابل تحمل باشد و با اشاره به یک یا چند شرط از شروط ضمن عقد که در سند ازدواج به امضای زوج رسیده است  می تواند طلاق بگیرد. دادگاه های خانواده نیز پس از احراز هویت هریک از این موارد، گواهی عدم امکان سازش را صادر و پس از قطعیت آن صیغه طلاق جاری می شود.

در طلاق از طرف زن لازم است یکی از موجبات طلاق وجود داشته باشد. مقصود از موجبات یا اسباب طلاق چیزهایی است که مجوز طلاق بشمار آمده و به استناد آنها می توان اقدام به طلاق کرد.

در قانون مدنی، برای طلاق از طرف زن، اسباب و موجباتی ذکر شده است. به این معنا که زن در موارد خاصی می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند. این موارد در مواد ۱۰۲۹ و ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی ذکر شده است. به غیر از موارد مذکور در قانون مدنی در صورت احراز یکی از شروط ضمن عقد نکاح که به امضای زوجین رسیده است نیز طلاق از طرف زن امکان پذیر است.

الف- موجبات طلاق از طرف زن در قانون

۱- ماده۱۰۲۹: هرگاه شخصی چهارسال تمام غائب مفقودالاثر باشد زن او می تواند تقاضای طلاق کند در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۲ حاکم او را طلاق می دهد.

۲- ماده ۱۱۲۹: در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرا حکم محکمه والزام او به دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم، شوهر او را اجبار به طلاق می نماید.

همچنین است در صرت عجزشوهر از دادن نفقه.

۳- ماده۱۱۳۰(اصلاحی۱۴/۸/۱۳۷۰)

درصورتی که دوام زوجیت عسر و حرج زوجه باشد وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند چنانچه عسرو حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.

تبصره الحاقی ۲۹/۴/۱۳۸۱ مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام:

عسر و حرج این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد .

موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسرو حرج محسوب می شود.

۱- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا ۹ ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه

۲- اعتبار زوج: به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد اورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.

در صورتی که زوج به تعهد خود عمل نماید و یا پس از ترک، مجددا به مصرف موارد مذکور روی اورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهدشد.

۳- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر

۴- ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد. درگیری که زندگی مشترک را مختل نمیند

موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.

درخواست طلاق از طرف مرد

درخواست طلاق از طرف مرد

وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس به شما کمک میکند در کوتاه ترین زمان ممکن با کمترین هزینه مشکل حقوقی خود را حل کنید.

طلاق از طرف زوج : مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در قانون مدنی یعنی پرداخت حق و حقوق زن اعم از مهریه و نفقه و اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی یعنی شرط نصف شدن اموال مرد و دادن تا نصف آن به زن ، در هر زمان برای طلاق همسرش اقدام کند . حق رجوع و بازگشت به زن برای مرد در نظر گرفته شده است و مرد میتواند به دلیل اینکه طلاق رجعی یعنی مرد حق رجوع به همسرش را در زمان عده بدون نیاز به تشریفات دارد می باشد در زمان عده بدون نیاز به تشریفات به زن رجوع می نماید . دادگاه در تمام موارد درخواست طلاق از دو طرف بجز طلاق توافقی را باید به دلیل ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع دهد. دادگاه نظر داوران را بررسی میکند و بعد از اینکه آن را بررسی کرد رای را صادر میکند و اگر نظر داوران را نپذیرد با گفتن دلیل آن را رد میکند . حال آنکه مرد میتواند برای طلاق در صورتی که خود قصد انجام مراحل طلاق توافقی را نداشته باشد وکیل بگیرد .

اگر طلاق از طرف مرد توسط وکیل انجام شود چه مزایایی دارد :

۱- مدت زمان آن حددا ۵ ماه خواهد بود نیاز به حضور مرد در دادگاه نمی باشد .

۲- در جلسه داوری نیاز به حضور زوج نخواهد بود .

۳- نحوه ی پرداخت حقوق زن را میتوان به وکیل واگذار کرد .

۴- اجرای صیغه ی طلاق هم بدون حضور مرد و توسط وکیل می باشد . چنانچه در طلاق مرد این درخواست را داده باشد.

وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس