آموزش پیگیری پرونده قضایی

دادگستری بندرعباس پیگیری پرونده

 مراجعه حضوری به شعبه رسیدگی کننده

به دلایل امنیتی و قضایی، اطلاع رسانی در پرونده‌های مدنی فقط به خواهان، خوانده و وکلای آن‌ها و در پرونده‌های کیفری فقط به شاکی، متهم و وکلای آنها انجام می‌شود.

رمز شخصی چیست؟

در هر پرونده قضایی، به تمامی اشخاص ذی سمت و مرتبط آن پرونده رمزی ۵ رقمی با عنوان رمز شخصی تخصیص داده می شود. پس از ارجاع پرونده به شعبه، در صورتی که شماره فرد در پرونده موجود باشد، رمز به خواهان پیامک می شود. فقط با داشتن این رمز است که یک شخص می‌تواند از خلاصه پرونده و روند کار پرونده ( اتفاقات و تصمیمات اخذ شده ) مطلع شود. 

ردیف فرعی پرونده چیست؟

چون ممکن است در رسیدگی به یک پرونده قضایی، پرونده از یک شعبه به شعبه دیگری ارسال شود، علاوه بر شماره ۱۶ رقمی پرونده، یک ردیف فرعی نیز تخصیص داده می‌شود که نشان می‌دهد این پرونده مربوط به کدام شعبه است.

 

چه روش هایی برای پیگیری پرونده قضایی وجود دارد؟

برای پیگیری پرونده قضایی می توانید از سامانه ثنا در سایت عدل ایران استفاده کنید.

برای پیگیری پرونده های قضایی با کد ملی باید به چه صورت اقدام کرد ؟

ملاحظه و پیگیری روند پرونده های قضایی از طریق مراجعه به سامانه ثنا امکان پذیر شده است .

آیا پیگیری پرونده شورای حل اختلاف از طریق سامانه ثنا ممکن است؟

بله برای پیگیری آن ها باید از طریق سایت عدل ایران و شماره پرونده اقدام کرد.

آیا پیگیری پرونده اجرای احکام از طریق سامانه ثنا ممکن است؟

بله باید از طریق سایت عدل ایران و شماره پرونده اقدام کرد.

guest
14 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments