دادگاه صالح برای مطالبه چک حقوقی و چک کیفری

دادگاه صالح چک کیفری دادگاه صالح رسیدگی به چک برگشتی رای وحدت رویه شماره 688 دیوان عالی کشور سفته حقوقی وکیل بندرعباس بانک محال علیه بانک اناطه برای چک  

مطالبه چک حقوقی و چک کیفری

 

دادگاه صالح برای مطالبه چک حقوقی و چک کیفری

 صدور چک باید زمانی صورت بگیرد که صادر کننده در حساب خود به اندازه وجه چک ، پول دارد در غیر این صورت دارنده چک ، می تواند آن را برگشت بزند و اقدام به پیگیری قانونی کند . راه های مطالبه چک برگشتی ، متفاوت است ؛ این روش ها از جمله مطالبه حقوقی چک برگشتی ، مطالبه کیفری چک برگشتی و مطالبه چک از طریق اجرای ثبت است .

برای مطالبه چک برگشتی به هر یک از این روش ها اولین موضوعی که باید بدانیم این است که کدام دادگاه برای رسیدگی به دعوای چک ما صالح است . از این رو در این مقاله به بررسی دادگاه صالح برای مطالبه چک حقوقی و دادگاه صالح برای مطالبه چک کیفری می پردازیم .

دادگاه صالح برای مطالبه چک حقوقی
برای پیگیری حقوقی چک باید به دادگاه حقوقی مراجعه کرد . دادگاه حقوقی صالح برای مطالبه چک ، در رای وحدت روبه دیوان عالی کشور مشخص شده است . طبق رای شماره 688 مورخ 23/3/85 ، دادگاه صالح برای مطالبه چک حقوقی ، می تواند یکی از دادگاه های زیر باشد :

1- دادگاه محل اقامت خوانده

2- دادگاه محل صدور چک

3- دادگاه محل برگشت خوردن چک

بنابراین برای مطالبه چک به شیوه حقوقی می توان به هر یک از دادگاه های نام برده شده در بالا مراجعه کرد . البته به شرطی که مبلغ چک بیشتر از 20 میلیون ریال باشد . در صورتی که مبلغ چک کمتر از این میزان باشد باید به شورای حل اختلاف صالح برای مطالبه چک ، مراجعه نمایید .

دادگاه صالح برای مطالبه چک کیفری
کسی که قصد دارد بابت صدور چک برگشتی شکایت کیفری کند ، ابتدا باید ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک ، آن را برگشت بزند و از بانک گواهی عدم پرداخت دریافت کند . بعد از این می تواند به دادگاه صالح برای مطالبه چک کیفری مراجعه کند . دادگاه صالح برای شکایت کیفری از چک ، دادسرا و دادگاه کیفریِ محل صدور گواهی عدم پرداخت است . بنابراین هر جا چک برگشت بخورد و گواهی عدم پرداخت صادر شود ، دادگاه کیفری همان شعبه موظف به رسیدگی است .