دسته‌ها
معرفی اماکن

معرفی آدرس دادگاه تجديدنظر هرمزگان

 

 آدرس شعب دادگاه های تجديدنظر استان هرمزگان

1 شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان هرمزگان مجتمع دادگاههاي تجديدنظر استان هرمزگان استان هرمزگان – شهرستان بندرعباس – بلوار شهيد چمران (خواجه عطاء) – دادگستري كل استان هرمزگان كدپستي: 7916675389
2 شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان هرمزگان مجتمع دادگاههاي تجديدنظر استان هرمزگان استان هرمزگان – شهرستان بندرعباس – بلوار شهيد چمران (خواجه عطاء) – دادگستري كل استان هرمزگان كدپستي: 7916675389
3 شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان هرمزگان مجتمع دادگاههاي تجديدنظر استان هرمزگان استان هرمزگان – شهرستان بندرعباس – بلوار شهيد چمران (خواجه عطاء) – دادگستري كل استان هرمزگان كدپستي: 7916675389
4 شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان هرمزگان مجتمع دادگاههاي تجديدنظر استان هرمزگان استان هرمزگان – شهرستان بندرعباس – بلوار شهيد چمران (خواجه عطاء) – دادگستري كل استان هرمزگان كدپستي: 7916675389
5 شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان هرمزگان مجتمع دادگاههاي تجديدنظر استان هرمزگان استان هرمزگان – شهرستان بندرعباس – بلوار شهيد چمران (خواجه عطاء) – دادگستري كل استان هرمزگان كدپستي: 7916675389
6 شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان هرمزگان مجتمع دادگاههاي تجديدنظر استان هرمزگان استان هرمزگان – شهرستان بندرعباس – بلوار شهيد چمران (خواجه عطاء) – دادگستري كل استان هرمزگان- تلفن: 4- 07633317850 كدپستي: 7916675389
7 شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان هرمزگان مجتمع دادگاههاي تجديدنظر استان هرمزگان استان هرمزگان – شهرستان بندرعباس – بلوار شهيد چمران (خواجه عطاء) – دادگستري كل استان هرمزگان كدپستي: 7916675389
8 شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان هرمزگان مجتمع دادگاههاي تجديدنظر استان هرمزگان استان هرمزگان – شهرستان بندرعباس – بلوار شهيد چمران (خواجه عطاء) – دادگستري كل استان هرمزگان  كدپستي: 7916675389

 

دادگاه تجدیدنظر چیست؟

اعتراض به رأی صادره از دادگاه بدوی و درخواست رسیدگی مجدد به دعوا را تجدید نظر خواهی می‌گویند.

تجدید نظر خواهی یعنی اینکه شخصی نسبت به رأیی‌ای که از سوی دادگاه بدوی در خصوص وی صادر شده است معترض است لذا از دادگاه دیگری که به آن دادگاه تجدید نظر می گویند می‌خواهد که مجددا به پرونده وی رسیدگی کند.

 

برای پیگیری رای دادگاه تجدید نظر چه روش هایی وجود دارد ؟

با مراجعه به سامانه ثنا می توان اقدام به پیگیری رای دادگاه در مرحله تجدید نظر نمود.

 آدرس شعب دادگاه های تجديدنظر استان هرمزگان

استان هرمزگان – شهرستان بندرعباس – بلوار شهيد چمران (خواجه عطاء) – دادگستري كل استان هرمزگان

guest
4 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments