دادخواست صدور حکم بر تخليه به لحاظ تخلف مستاجر از مفاد قرارداد

 

دادخواست صدور حکم بر تخليه به لحاظ تخلف مستاجر از مفاد قرارداد دانلود فایل pdf رايگان نمونه برگ فرم خام word جديد نخستین حقوقی اظهارنامه وکيل بندرعباس

دادخواست چیست ؟ نحوه تنظیم و انواع دادخواست
نحوه تنظیم و انواع دادخواست

دادخواست صدور حکم بر تخليه به لحاظ تخلف مستاجر از مفاد قرارداد

ریاست محترم مجتمع قضایی/دادگستری ……

با سلام و دعای خیر- احتراماً به استحضار می رساند:

1- اینجانب مالک یک باب آپارتمان دارای پلاک ثبتی …. واقع در بخش….. شهرستان…. می باشم که آن را به خوانده محترم اجاره داده ام.

2- نظر به اینکه عین مستاجره جهت سکونت به خوانده اجاره داده شده است نامبرده برخلاف مفاد قرارداد آن را تبدیل به محل سکونت نموده است.

لهذا با تقدیم این دادخواست مستنداً به بند 6ماده قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 صدور حکم بر تخلیه عین مستاجره با احتساب کلیه خسارات قانونی مورد استدعاست.

محل امضاء مهر

اثر انگشت

مطلب پیشنهادی ⬅  توقیف دادخواست و موارد آن