حکم مهریه زن خیانتکار و صورت اثبات رابطه نامشروع

حکم مهریه زن خیانتکار و صورت اثبات رابطه نامشروع

هنگام اجرای صیغه نکاح، زوج، مال معین یا چیزی که قائم‌مقام مال باشد را بر ذمه خود قرار می‌دهد که در صورت عندالمطالبه بودن و مطالبه زن، مکلف است آن را بپردازد. مهریه ممکن است عندالمطالبه باشد یا عندالاستطاعه. در هر صورت مرد موظف به پرداخت مهریه همسرش می باشد مگر در شرایط خاص فسخ نکاح که به زن مهریه تعلق نمی گیرد. اصولاً پرداخت مهریه تکلیف مرد است و یکی از استثنائات عدم پرداخت مهریه این است که اگر بین زن و مرد نکاح برقرار شود منتها رابطه زناشویی شکل نگیرد زن می تواند نصف مهریه را مطالبه کند و تمام مهریه به او تعلق نمی گیرد.

آیا به زن خیانتکار مهریه تعلق می گیرد؟

سوالی که برخی مخاطبان ما نموده اند این است که آیا به زن خیانتکار مهریه تعلق می گیرد یا خیر؟ پاسخ به این سوال مثبت است و خیانت زن چه در حد رابطه نامشروع مادون زنا باشد و چه زنا و حتی اگر زنای محصنه باشد باز نافی مهریه او نخواهد بود. درهرصورت زن می تواند مهریه خود را مطالبه کند و بگیرد. گاهی مشاهده شده که صرف این که یک خانم متاهل با یک آقای دیگر مکالمه داشته شوهرش شکایت رابطه نامشروع کرده و اعلام کرده مهریه به او نمی پردازم. این ادعا هیچ سند و دلیل حقوقی ندارد.

هیچ مردی نمی تواند به ادعای این که همسر من خیانت کرده و رابطه نامشروع داشته از پرداخت مهریه خودداری کند.

اگر زن مرتکب زنای محصنه شود یعنی درحالی که همسر قانونی دارد و با او امکان رابطه جنسی متعارف دارد با مرد دیگری رابطه جنسی برقرار نماید و چهار شاهد عادل نیز شهادت دهند که این اتفاق افتاده است این خانم ممکن است به جرم زنای محصنه اعدام شود منتها مهریه او ساقط نخواهد شد. مهریه در عوض بضع، یعنی بهره مندی جنسی مرد از زن قرارداده شده و اعمال زن نمی تواند نافی مهریه باشد.

وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس