حق طلاق

حق طلاق

امروزه به دلایل زیادی از جمله اختلاف، عدم تفاهم، افزایش چالش‌های ارتباطی و … زن و شوهرهای زیادی از یکدیگر جدا می‌شوند. هر کشوری اصول و قوانین خاصی برای طلاق دارد اما در کشور ما حق طلاق تنها برای مرد است البته زن هم می‌تواند در مواردی مشخص که به آن موارد عسر و حرج گفته می‌شود از مرد طلاق بگیرد. جدا از اینکه این قانون درست است یا اشتباه؟ حق طلاق براساس قانون مدنی به مرد تعلق دارد البته درصورتی که مرد تمامی حق و حقوق زن را به صورت کامل پرداخت کند. در ادامه شما را بیشتر با حق طلاق و طلاق از طرف مرد آشنا خواهیم کرد.

همانطور که اشاره کردیم حق طلاق در قانون مدنی کشور ما با مرد است. به موجب این قانون مرد می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای طلاق همسرش را ارائه دهد. به این معنا که اراده و اختیار طلاق با مرد است و زن تنها در موارد مشخصی که باید آن‌ها را به دادگاه با در دست داشتن دلیل و مدرک اثبات کند، می‌تواند درخواست جدایی از مرد را مطرح کند.

پیشنهادی میشود این مطلب را نیز مشاهده نمایید ⬅  وکیل طلاق بندرعباس