حضانت فرزندان بعد از طلاق

حضانت فرزندان بعد از طلاق با کیست؟

حضانت فرزندان بعد از طلاق یکی از مهم‌ترین مسائل حوزه حقوق خانواده می‌باشد. متاسفانه جدایی پدر و مادر از یکدیگر موجب قربانی شدن فرزندان و از همه مهم‌تر قربانی شدن آینده آن‌ها می‌شود چراکه طلاق پدر و مادر از یکدیگر تاثیر بدی بر روی فرزندان و آینده آن‌ها می‌گذارد. این مسئله که حضانت فرزند بعد از طلاق به پدر یا مادر او تعلق می‌گیرد به شرایط خاصی از جمله سن فرزند و دختر یا پسر بودن آن بستگی دارد که تصمیم داریم در ادامه این مطلب به بررسی آن بپردازیم پس ادامه این مقاله را از دست ندهید.

حضانت فرزندان بعد از طلاق با کیست؟
هیچ کس نمی‌تواند نقش خانواده بر روی تربیت و رشد فرزندان به ویژه آینده آن‌ها را انکار کند اما متاسفانه یکسری مشکلات در خانواده مانند: طلاق تاثیر منفی بر روی ذهنیت، رشد و آینده فرزندان می‌گذارد و به نوعی آینده آن‌ها را تباه می‌کند. یکی از مهم‌ترین مسائلی که هنگام طلاق پدر و مادر از یکدیگر مطرح می‌شود، مسئله حضانت فرزندان بعد از طلاق است. حضانت فرزند بعد از طلاق با یکی از والدین می‌باشد که براساس سن فرزند و دختر یا پسر بودن آن به پدر یا مادر تعلق خواهد گرفت.

قانون حضانت فرزند بعد از طلاق والدین که در سال 1314 و در ماده 1169 به تصویب رسیده بود بر این اساس بود که مادر تنها تا 2 سال می‌تواند حضانت پسر خود را برعهده بگیرد و تا 7 سال هم می‌تواند حضانت دختر خود را برعهده بگیرد بنابراین حضانت فرزند پسر بعد از 2 سال و حضانت فرزند دختر بعد از 7 سال با پدر آن‌ها بوده است. اما از آن جایی که فرزند پسر پس از دو سال از مادر خود جدا می‌شد و مادر هم به دلیل داشتن دلبستگی زیاد به فرزند خود مجبور بود دشواری‌های زیادی را تحمل کند این قانون در سال 1382 مورد اصلاح قرار گرفت.

مطلب پیشنهادی ⬅  نکات فوق العاده حضانت فرزند

به موجب قانون جدید حضانت فرزندان بعد از طلاق، مادر می‌تواند تا سن هفت سالگی حضانت کودک بعد از طلاق اعم از فرزند دختر و پسر را برعهده داشته باشد. بنابراین حضات فرزندان بعد از 7 سال تا سن بلوغ آن‌ها برعهده پدر است. بعد از سن بلوغ نیز این خود کودک است که تصمیم می‌گیرد که با پدر خود زندگی کند یا با مادر خود؟ برای مثال سن بلوغ دختر تا 9 سالگی است از این‌رو حضانت او تا سن 7 سالگی با مادر اوست و بعد از سن 7 سالگی تا 9 سالگی نیز برعهده پدر اوست. بعد از سن 9 سالگی این خود دختر است که تصمیم می‌گیرد با پدر خود زندگی‌اش را ادامه دهد یا مادر خود. سن بلوغ پسر نیز 18 سالگی است از این‌رو حضانت او تا 7 سالگی با مادر او است و بعد از 7 سالگی تا 18 سالگی نیز با پدر او است. بعد از سن 18 سالگی نیز این خود پسر است که تصمیم می‌گیرد با پدر خود زندگی کند یا با مادر خود.