جرائم مواد مخدر

جرائم حمل مواد مخدر
جرائم مواد مخدر یا جرائم حمل مواد مخدر ، و اجرا شدن مجازاتی که قانون برای آن در نظر گرفته است عمدتا باعث سلب آزادی فردی میشد انتقادات زیادی از طرف روانشناسان و جرم شناسان بهمراه داشته است که همه این موارد دست به دست هم دادند تا مجلس وارد عمل شده و مجازات را در قانون میارزه با مواد مخدر را افزایش و در برخی از موارد هم تغییراتی را انجام دهد تا در کل قانون بتواند بیشتر روی جرائم حمل مواد مخدر احاطه داشته باشد . در جامعه کنونی جرائم حمل مواد مخدر یکی از جرائم میتلا به جامعه بوده و اشخاص زیادی در اقصی نقاط کشور مورد پیگیری قرار میگیرند کع اگر بصورت آماری به آن نگاه کنیم به دلیل عنوان خاص و ویژگیهایی که در مناطق ایران وجود دارد هر قسمتی از آن دارای وقوع این چنین موارد هستند .

جرائم حمل مواد مخدر
ارتکاب جرائم مواد مخدر
صدمات جبران ناپذیری که به جوامع بشری وارد میشود ارتکاب جرائم مواد مخدر است که متاسفانه با توجه به این که کشور از نظر جغرافیایی اجتماعی و اقتصادی طی سالهای گذشته بیشتر در معرض آلودگی به ارتکاب جرائم مواد مخدر قرار گرفته است . مواد مخدر به دو صورت اعتیاد و قاچاق شکل میگیرد . با توجه به ضرورت و حساسیت سازمان نیروی انتظامی موضوع مواد مخدر یکی ار پر اهمیت ترین موضوعاتی است که به آن پرداخته میشود زیرا ثبات ، امنیت شرافت و اقتدار ملت بر عهده نیرو های مسلح بوده و هر گونه خللی در آن ممکن است شرایط به خطر بیندازد و دفاع ملی کشور عزیزمان را خدشه دار شود . مجمع تشخیص مصلحت نظام قنون جامع مبارزه با مواد مخدر را در سال ۱۳۷۶ به تصویب رساند .

مطلب پیشنهادی ⬅  مجازات نگهداری شراب دست ساز در منزل چیست؟

ارتکاب جرائم مواد مخدر
جرم مواد مخدر شیشه
به صورت کلی قانون گذار در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ دو نوع طبقه بندی را برگزیده است :

رویکرد کیفری موجود در ماده ۴ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر
رویکرد کیفری موجو در ماده ۸ قانون مذکور