تفاوت موسسه حقوقی و دفتر وکالت — وکیل بندرعباس

وکیل و مشاور حقوقی بندرعباس
وکیل و مشاور حقوقی بندرعباس

دفتر وکالت چیست؟!

وکیل کسی است که کارهایی که خود موکل اهمیت انجام انها را دارد را به عهده میگیرد ، اگر وکالت با سندی عادی یا غیر رسمی و یا سندی رسمی داده شود برای انجام امور اداری و یا انجام معاملات قابل استفاده است ، اما با وکالت تنظیمی در دفتر اسناد رسمی نمیتوان از جانب شخص حقیقی یا حقوقی به طور مستقیم به دادسرا های دادگاه ها مراجعه و موضوع وکالت را انجام داد. اما میتوان در وکالت رسمی حق انتخاب وکیل داد گستری هم گنجاند .

وکیل دادگستری کسی است که با داشتن پروانه وکالت و عضویت در یکی از کانون های وکلا دادگستری از طرف اشخاص حقیق و یا اشخاص حقوقی دولتی و یا غیر دولتی دفاع از حقوق و حق موکل و پاسخ به ادعا ها و دلایل و ارائه ان ها را در دادسرا ها و دادگاه ها و ادارات ثبت اسناد و املاک می پذیرد.

بنابراین نه فقط وکیل دادگستری یا نماینده حقوقی سازمان های دولتی یا مدیریت شرکت در چارچوب اختیارات قانونی از سوی شرکت یا موسسه مربوطه میتوانند در مراجع قضایی ، ثبتی و اداری ، از طرف موکل یا شرکت یا موسسه یا مرکزی که نمایندگی داده است ، حاضر شود.

مزایای موسسه حقوقی نسبت به دفتر وکالت

تفاوت موسسه حقوقی با دفتر وکالت : موسسه حقوقی در صورتی که به نحو صحیح و طبق آئین نامه کانون وکلای دادگستری تاسیس گردند از تعداد زیادی وکلاء تشکیل می شوند که هر کدام به صورت تخصصی در یک زمینه مشخص فعالیت می نمایند و این به نفع موکل می باشد چرا که در هر زمینه دو یا چند وکیل متخصص به ایشان مشاوره داده و نسبت به طرح دعوی و یا دفاع از دعاوی مطروحه علیه وی همفکری و مشورت نموده و بهترین راهکار را برای ایشان در نظر میگیرند ، و هنگام اخذ وکالیت از موکل ، موکل با موسسه حقوقی قرار داد منعقد می نماید و وکالت را دو نفر از وکلاء به عهده میگیرند و با قرار دادن حق توکیل به غیر که در مواقع ضروری ، نسبت به پیگیری موضوع در اسرع وقت اقدام گردد ، ایجاد موسسات حقوقی باعث جذت وکلای جوان که تخصص لازم و کافی را در زمینه های مختلف داشته باشند می شود و سبب گرایش وکلاء به کار جمعی و گروهی می گردد چرا که نتیجه ی بهتری از این جهت حاصل می شود .

مطلب پیشنهادی ⬅  وکیل تنظیم قرارداد