تبدیل حبس تعزیری به جزای نقدی در چه شرایطی پذیرفته میشود؟

تبدیل حبس تعزیری به جزای نقدی در چه شرایطی پذیرفته میشود؟
تبدیل حبس تعزیری به جزای نقدی در چه شرایطی پذیرفته میشود؟

نمونه درخواست تبدیل حبس به جزای نقدی جزای نقدی بدل از حبس مبلغ خرید حبس تعزیریت تبدیل شلاق به جزای نقدی اعتراض به حکم حبس تعزیری- وکیل بندرعباس

با سلام
من در دادگاه نظامی به دلیل پرداخت رشوه به ۲۱ ماه حبس تعزیری، برای استفاده از سند مجعول به ۲۱ ماه حبس تعزیری و برای معاونت در جعل به ۵ ماه حبس تعزیری محکوم شدم که قاضی پرونده پنج ششم آن را تعلیقی کرده است.در حال حاضر به حکم اعتراض زده و درخواست تبدیل آن به جزای نقدی یا شلاق را کرده ام زیرا که متاهل هستم و در صورت اجرا حکم حبس نیز کارم را از دست میدهم.آیا با درخواست من موافقت می شود؟
در ضمن طبق ماده ۷۲مجازاتهای جایگزین حبس مجازات قانونی برای من ۲۱ ماه حساب می شود یا پنج ششم تعلیقی از آن کسر می شود؟

تبدیل حبس تعزیری به جزای نقدی در چه شرایطی پذیرفته میشود؟
اصولا تعبیر “خریدن” مجازات، تعبیری غیر تخصصی و کاملا غلط است، مجازات طبق اصل قانونی بودن مجازات ها، به جز با حکم صریح قانون و با طی مراحل دقیق قانونی دادرسی قابل تعیین نیست و اجرای مجازاتی که به این شکل تعیین می شود جز به روش های صریح قانونی قابل تعطیل یا تغییر نمی باشد.
فقط در ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، پیش بینی شده که اگر محکوم علیه به یک بیماری جسمی یا روانی دچار شود به گونه ای که تحمل حبس برای او باعث تشدید بیماری یا تاخیر بهبودی زندانی شود، قاضی اجرای احکام می‌تواند با کسب نظر پزشکی قانونی اجرای مجازات حبس را تا زمان بهبودی به تعویق بیاندازد.حتی اگر امیدی به بهبودی بیمار نباشد، قاضی اجرای احکام می‌تواند با ذکر دلیل، پرونده را برای تبدیل مجازات مثلا حبس به جزای نقدی به دادگاه صادر کننده حکم قطعی بفرستد تا در رابطه با تبدیل مجازات تصمیم گیری شود.

مطلب پیشنهادی ⬅  مجازات جرم تهدید چیست؟