تامین دلیل در قانون مدنی

وکیل و مشاور حقوقی بندرعباس
وکیل و مشاور حقوقی بندرعباس

تامین دلیل چیست؟

در هر پرونده طرح دعوا در دادگستری باید طرفین دلیل و ادله کافی جهت طرح شکایت را در اختیار داشته باشند در غیر این صورت جز هزینه دادرسی و گاها ایجاد مسئولیت مدنی برای آنان چیزی در پی نخواهد داشت.

در پرونده های شکایت خواهان که همان طرح کننده دعوا است باید مستندات کافی علیه خوانده را در اختیار داشته باشد همچنین خوانده یعنی کسی که دعوا علیه او مطرح شده است نیز باید با مستندات به دادگاه مراجعه نماید.

تامین دلیل چیست؟

در زمانی که به حقی تجاوز می شود طرح دعوا شکل می گیرد و از آنجا که اثبات هر گفته ای در دعوا نیاز به دلیل مستند دارد پس هر یک از طرفین طرح دعوا باید تامین دلیل کنند. تامین دلیل یه طور خلاصه به معنی در امنیت دادن قرار گرفتن دلیل است. در برخی طرح شکایت ها اگر هر یک از طرفین دعوا احتمال بدهند که استفاده از مدارک و دلایل دعوای آنها مثل کسب اطلاع از مطلعین, تحقیقات محلی و استعلام نظرات کارشناسان…….. در آینده به نفع یا ضرر آنها خواهد بود می توانند از سمت دادگاه درخواست تامین دلیل آنها را نمایند. البته شایان ذکر است تشخیص ارزش هر دلیل به عهده دادگاه است و صرفا داشتن تامین دلیل به معنی صحت هر دلیل نیست.

شرایط تامین دلیل چیست؟

۱- حفظ کردن دلیل موجود

۲- اگر در آینده استفاده از آن دلیل سخت باشد

۳- درخواست کردن تامین دلیل از دادگاه یا شورا

۴- عدم معارضه و ممانعت از ارائه کردن دلیل

مطلب پیشنهادی ⬅  نمونه فرم شکایت تصرف عدوانی کیفری

 چه زمانی می توان تامین دلیل کرد؟

تامین دلیل به دو صورت اختیاری و اجباری می تواند انجام شود.