بهترین وکیل خانواده بندرعباس

بهترین وکیل خانواده بندرعباس

بهترین وکیل خانواده بندرعباس

پرونده های خانواده علی رغم اینکه ساده به نظر می رسند اما از ظرافت های بسیاری برخوردارند. بیشتر مردم تصور می کنند که می توانند بدون وکیل و صرفا با استفاده از یک مشاوره حقوقی رایگان اینگونه پرونده ها را به سرانجام برسانند اما این تصور بسیار نادرست است و قطعا بدون دسترسی به وکیل خانواده مناسب مجبور خواهید شد از بخشی از حقوق قانونی خود گذشت نمایید.

انواع دعاوی خانوادگی عبارتند از:

 1. نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح
 2. نامزدی و خسارات ناشی از بر هم زدن آن
 3. ازدواج مجدد
 4. شروط ضمن عقد نکاح
 5. مهریه
 6. جهیزیه
 7. تمکین و نشوز
 8. نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت
 9. حضانت و ملاقات طفل
 10. طلاق، رجوع از طلاق، انفساخ و فسخ نکاح ، بذل مدت و انقضای آن
 11. رشد، حجر و رفع آن
 12. نسب
 13. نفقه اقارب
 14. ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان
 15. سرپرستی کودکان بی سرپرست
 16. امور راجع به غایب مفقودالاثر
 17. تغییر جنسیت
 18. اهدای جنین