بهترین منابع آزمون وکالت 99 کدام است؟

بهترین منابع آزمون وکالت 99 زمان ثبت نام  مشاوران حقوقی 99 ۹۹ درسی زمان برگزاری ۱۳۹۹ 1399 
بهترین منابع آزمون وکالت 99
بهترین منابع آزمون وکالت 99

بهترین منابع آزمون وکالت 99

در مورد بهترین منابع آزمون وکالت 99، اولین نکته این است که برای همه افراد منابع یکسانی وجود ندارد؛ بلکه برای هر فرد با توجه به زیربنای علمی و زمان شروع مطالعه این منابع متفاوت است. داوطلبان گرامی باید این موضوع را مد نظر قرار دهند که صرف خواندن مراجع اصلی آزمون وکالت، به معنای کافی بودن منبع اطلاعات نیست بلکه چگونگی مطالعه این کتتب در و فهم مطالب آن بسیار مهم است. مشاوران دپارتمان تخصصی آزمون وکالت 3گام در این مطلب به طور کلی بهترین منابع آزمون وکالت 99 را برای متقاضیان این آزمون معرفی  کرده اند. این منابع بر اساس سطح متقاضیان به گروه های زیر تقسیم بندی شده است.

مطالعه ی بهترین منابع آزمون وکالت 99 در کنار برنامه ریزی منسجم و منظم، قبولی شما را در آزمون وکالت 98 تضمین می کند. مشاوران دپارتمان تخصصی آزمون وکالت 3گام، شما را از نظر پایه علمی، میزان یادگیری و تست زنی تعیین سطح می کنند و بر اساس سطح شما، بهترین منابع آزمون وکالت 99 را معرفی می نمایند.

بهترین منابع آزمون وکالت 99 برای داوطلبان با پایه درسی کاملا ضعیف: فرصت مطالعاتی یک سال
این منابع برای داوطلبانی مناسب است که علاوه بر داشتن پایه کاملا ضعیف، قصد مطالعه ی منابع درسی آزمون وکالت، در مدت یک سال را دارند.

درس مدنی: مدنی 1: دکتر صفایی، مدنی 2: دکتر کاتوزیان، مدنی 3-4-5: دکتر صفایی، مدنی 6-7-8: دکتر کاتوزیان و شرح جامع مدنی فرهاد بیات

آیین دادرسی مدنی:  3 جلد بنیادین دکتر شمس

تجارت: تجارت 1: دکتر اسکینی، تجارت2: دکتر پاسبان

تجارت3: دکتر اسکینی یا کاویانی

تجارت 4: دکتر  اسکینی

جزای عمومی: جزای عمومی دکتر نوربها ویا 3 جلد دکتر اردبیلی

جزای اختصاصی: 3 جلد جزای اختصاصی دکتر میر محمد صادقی

آیین دادرسی کیفری: 2 جلد دکتر علی خالقی و نکته های آیین دادرسی کیفری دکتر خالقی

 

بهترین منابع آزمون وکالت 99 برای داوطلبان با پایه درسی کاملا ضعیف: فرصت مطالعاتی بین 7 الی 9 ماه
این منابع برای داوطلبانی مناسب است که پایه کاملا ضعیف دارند و یا در حد صفر هستند و فرصت مطالعاتی آن ها بین 7 الی 9 ماه است.

مدنی: مدنی 1-2-5-8: مختصر حقوق مدنی دکتر توکلی، مدنی 3-4-6-7: دکتر صفابی ودکتر کاتوزیان

آیین دادرسی مدنی : آیین دادرسی مدنی 3 و 1: مختصر آیین دادرسی مدنی دکتر توکلی، آیین دادرسی مدنی 2: بنیادین دکتر شمس

مطلب پیشنهادی ⬅  آزمون وکالت کانون وکلا دادگستری 99 ۹۹

تجارت: تجارت 2: دکتر پاسبان، تجارت 3: دکتر کاویانی، تجارت 1و4: مختصر تجارت دکتر توکلی

جزای عمومی: دکتر نوریها و جزای عمومی آقای ساولانی

جزای اختصاصی: جزوه ی جزای اختصاصی آقای ساولانی و شرح جامع آزمون احمد غفوری

آیین دادرسی: جلد دوم آیین دادرسی کیفری دکتر خالقی- نکته های آیین دادرسی کیفری دکتر خالقی

 

بهترین منابع آزمون وکالت 99 برای داوطلبان با پایه درسی قوی و یا بیشتر از متوسط: فرصت مطالعاتی یک سال
این منابع برای داوطلبانی مناسب است که پایه درسی قوی و یا بیشتر از متوسط دارند و فرصت مطالعاتی آن ها یک سال است.

مدنی: شرح جامع مدنی فرهاد بیات

آیین دادرسی مدنی: آیین دادرسی مدنی دکتر فلاح، 2 جلدی

تجارت: مختصر حقوق تجارت دکتر توکلی

جزای عمومی: جزای عمومی خانم شادی عظیم زاده، یا جزای عمومی اسماعیل ساولانی

جزای اختصاصی: جزوه جزای اختصاصی اسماعیل ساولانی یا جزای اختصاص خانم شادی عظیم زاده

آیین دادرسی کیفری: دو جلدی آیین دادرسی کیفری ساولانی یا نکته های آیین دادرسی کیفری دکتر خالقی

 

بهترین منابع آزمون وکالت 99 برای داوطلبان با پایه درسی قوی و یا بیشتر از متوسط: فرصت مطالعاتی 6 الی 8 ماه
این منابع برای داوطلبانی مناسب است که پایه درسی قوی و یا بیشتر از متوسط دارند و فرصت مطالعاتی آن ها 6 الی 8 ماه است.

مدنی: مدنی : مدنی 3-4-6-7: شرح جامع بیات، مدنی 1-2-5-8: مختصر مدنی دکتر توکلی

آیین دادرسی مدنی: مختصر آیین دادرسی مدنی دکتر توکلی

تجارت: مختصر حقوق تجارت دکتر توکلی

جزای عمومی: شرح آزمونی جزا احمد عفوری

جزای اختصاصی: شرح آزمونی جزا احمد غفوری

آیین دادرسی کیفری: نکته های آیین دادرسی کیفری دکتر خالقی

 

بهترین منابع آزمون وکالت 99 برای داوطلبان با هر پایه درسی با فرصت مطالعاتی کمتر از 6 ماه
این منابع برای همه داوطلبان با هر پایه درسی که کمتر از 6 ماه فرصت مطالعه دارند، مناسب است.

مدنی: شرح جامع مدنی فرهاد بیات

آیین دادرسی مدنی: مختصر آیین دادرسی مدنی دکتر توکلی

تجارت: مختصر حقوق تجارت دکتر توکلی

جزای عمومی: شرح جامع آزمون احمد غفوری

جزای اختصاصی: شرح جامع آزمون احمد غفوری

آیین دادرسی کیفری: نکته های آیین دادرسی کیفری دکتر خالقی

زمان ثبت نام آزمون وکالت 99 چه تاریخی است؟

زمان ثبت نام آزمون وکالت هر ساله در اوایل مهر ماه است .

تاریخ برگزاری آزمون وکالت 99 چه تاریخی است؟

تاریخ برگزاری آزمون وکالت هر ساله در اوایل آذر ماه است .