برای شکایت از سایپا و ایران خودرو برای دیرکرد تحویل ماشین در بندرعباس چه باید کرد

برای شکایت از سایپا و ایران خودرو برای دیرکرد تحویل ماشین در بندرعباس چه باید کرد

 

سوال حقوقی:

با سلام،اینجانب به موجب قراردادی با شرکت سایپا در شهریور سال 95اقدام به خرید سه دستگاه اتومبیل سواری با موعد تحویل یکساله تحت عنوان طرح اتوخدمت نمودم، طبق این طرح سود مشارکت تحت عنوان هزینه سفر به صورت ماهانه به حساب مشتری واریز میشد،در سررسید تحویل شرکت به صورت یکطرفه و بدون رضایت مشتری اقدام به تمدید یکساله طرح نمود،پس از تمدید و در شهریور 97 با مراجعه به نمایندگی مربوطه و بصورت کتبی خواهان تکمیل وجه و تحویل خودروهای موضوع قرارداد شدم ولی شرکت تا اسفند97 که تنها به تکمیل وجه یک خودرو از سه دستگاه پرداخت همچنان از تکمیل وجه و تحویل خودروهای باقیمانده استنکاف و به مشتری اعلام نموده است تنها خودروی تکمیل وجه شده تحویل شده و مابقی باید با امضای الحاقیه به قیمت جدید به مشتری تحویل گردد که اینجانب از امضای الحاقیه خودداری و در صدد اقدام قانونی برای تکمیل وجه و تحویل خودروهای موضوع قرارداد برآمدم،اکنون برای تنظیم دادخواست و بیان خواسته نیاز به مشاوره دارم،چون خواسته ام شامل تکمیل وجه و تحویل همه خودروها به قیمت زمان تحویل مندرج در قرارداد با احتساب جریمه تاخیر و خسارات دادرسی میباشد،و عناوین متفاوت شامل الزام به ایفای تعهد،الزام به انجام قراداد ، الزام به تحویل خودرو و .. پیشنهاد گردیده، برای اینکه به لحاظ قانونی درخواست صحیح باشد چه عنوانی را پیشنهاد مینمایید، با تشکر

جواب وکیل:

سلام- پاسخ دقیق مستلزم مداقه به مفاد قرارداد است الزام به ایفای تعهد بعلاوه مطالبه خسارت قانونی طبق قرارداد بنظر در موارد کلی صحیح است.