انواع و اقسام سرقت

انواع و اقسام سرقت

 

وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس

تعریف سرقت :

سرقت‌ عبارت‌ است از ربایش متقلبانه مال منقول متعلق به غیر

ربودن رکن اصلی جرم سرقت است که با تصرف و اثبات و وضع ید بر مالی بدون اطلاع و رضایت مالک یا دارنده آن محقق می شود.

انواع و اقسام سرقت :

جرم سرقت بر حسب نوع میزان مجازات و ماهیت آن به اشکال مختلف تقسیم دسته بندی شده است :

دسته اول : سرقت حدی

دسته دوم : سرقت تعزیری

سرقت تعزیری چند نوع است ؟

1-سرقت تعزیری ساده

2-سرقت تعزیری مشدد

3-سرقت مخل نظم عمومی

سرقت تعزیری ساده :

عنصر قانونی سرقت ساده، ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی می باشد. سرقتی است که دارای ارکان و شرایط عمومی است و هیچیک از شرایط سرقت حدی یا سرقت مشدد را ندارد. البته اگر میزان مجازات را مبنای ساده و مشدد بودن سرقت قرار دهیم، سرقت موضوع ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی که کمترین را دارد سرقت ساده خواهد بود.

انواع سرقت تعزیری مشدد :

1-سرقت مقرون به آزار یا تهدید

2-سرقت مسلحانه گروهی در شب

3-سرقت مقرون به پنج شرط مشدد

4-سرقت مسلحانه از منزل

5-سرقت از بانک ها صرافی ها

6-سرقت آثار فرهنگی

7-سرقت آب.برق.گاز.تلفن

8-سرقت از مناطق حادثه زده

سرقت مخل نظم عمومی :

ماده ۲۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ سرقت مخل نظم را که نوعی سرقت تعزیری می باشد. «سرقتی که فاقد شرایط اجرای حد می باشد و موجب اخلال در نظم با خوف شده را بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد، اگرچه شاکی نداشته یا گذشت نموده باشد، موجب حبس تعزیری از یک تا پنج سال خواهد بود» اطلاق این ماده شامل سرقت های تعزیری ساده و مشدد می شود.

مجازات سرقت چیست ؟

ماده ۲۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: سرقت مخل نظم را که نوعی سرقت تعزیری می باشد. سرقتی که فاقد شرایط اجرای حد می باشد و موجب اخلال در نظم با خوف شده را بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد، اگرچه شاکی نداشته یا گذشت نموده باشد، موجب حبس تعزیری از یک تا پنج سال خواهد بود. اطلاق این ماده شامل سرقت های تعزیری ساده و مشدد می شود.

در صورتیکه سارق شرایط زیر را با هم داشته باشد، به ۵ تا ۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم میشود:

1- سرقت در شب واقع شده باشد.

2-سارقان دو نفر یا بیشتر باشند.

3-یک یا چند نفر حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشند.

4-از دیوار بالا رفته یا حصار را شکسته یا کلید ساختگی استفاده یا برخلاف واقعیت خود را مامور دولت معرفی کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی و توابع آن است سرقت کرده باشد.

5-در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشد.

نکته :

به موجب ماده ۲۱۳ قانون مجازات اسلامی جدید، نیازی به طرح دعوای مجدد در دادگاه حقوقی نیست و قاضی دادگاه رسیدگی کننده به جرم سرقت، به طور خودکار به پس دادن خودروی مسروقه به مالک آن نیز دستور خواهد داد.

اگر خودروی مسروقه از بین رفته باشد یا به هیچ وجه به آن دسترسی نباشد، باید قیمت روز آن اموال به صاحب مال پرداخت شود. به طور مثال اگر از روز سرقت خودرو تا روز پرداخت مبلغ اتومبیل، قیمت خودرو در بازار دچار نوسان باشد، باید قیمت روزبازار پرداخت در نظر گرفته شود.

 

مطلب پیشنهادی ⬅  مجازات خرید و فروش اموال مسروقه

مراحل پیگیری سرقت وسایل نقلیه :

زمانی که خودرویی به سرقت می‌رود، لازم است مالک خودرو باید با مراجعه به کلانتری محل وقوع جرم سرقت حودرو را اعلام کند. سپس پرونده تشکیل و مراتب به دادسرای محل وقوع جرم اعلام می‌شود. معمولاً در پرونده‌های مربوط به سرقت خودرو برخلاف سایر جرائم، پرونده برای بررسی و تحقیقات بیشتر به اداره آگاهی ارسال می‌شود. در اداره آگاهی تحقیقات و پیگیری‌های لازم در مورد سرقت صورت می‌گیرد.

طبق ماده ۷۲۲ از کتاب تعزیرات:

چنانچه وسیله موتوری یا پلاک ان سرقت یا مفقود شود شخصی که وسیله در اختیار یا تصرف او بوده است اعم از مالک یا متصرف پس از اطلاع مکلف است بلافاصله مراتب را به نزدیکترین مرکز نیروی انتظامی اعلام کند. متخلف به جزای نقدی پانصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم می گردد.

نحوه اثبات جرم سرقت :

1-اقرار

2-شهادت شهود

3-سوگند

4-علم قاضی

وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس