الزام به تنظیم سند

الزام به تنظیم سند

وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس

الزام به تنظیم سند به چه معناست؟ شاید شما هم جزوه آن دسته افراد باشید که پس از انجام معامله و پرداخت تمام وجه یا قسمتی از پول طرف مقابل یا فروشنده از تنظیم سند و انتقال مال امتناع ورزد در چنین حالتی باید از وکیل دادگستری برای رسیدن به حقوق خود کمک گرفت.
صدور حکم الزام به تنظیم‌ سند رسمی از طرف قاضی دادگاه به دلایل مختلف انجام می گیرد. در این مورد در واقع شخص یا قصد کلاهبرداری بزرگی دارد و یا می خواهد خانه را سند نزند تا بتواند بعدها اختیار آن را به دست گیرد.

البته در این موارد صاحب خانه یا ملک، سندی به نام قولنامه را امضا می کند که در آن قید شده خانه به فروش رسیده و مبلغ آن نیز توسط صاحب خانه دریافت شده است.

فردی از شخصی خانه ای را خریداری می کند و برای خرید خانه پول را به حساب شخص واریز می نماید.‌ صاحب خانه نیز در قبال پول دریافتی قولنامه خانه را امضا کرده و تایید می کند که خانه خود را به آن شخص فروخته و پول آن را نیز دریافت نموده است. اما فردای آن روز که قرار است صاحب خانه به محضر بیابد و سند خانه را به نام خریدار بزند از این کار امتناع کرده و در واقع فروش خانه خود را انکار می کند. در این صورت خریدار خانه با مراجعه به دفتر وکالت و با استمداد از  وکیل  به دادگاه مراجعه کرده و از فروشنده خانه شکایت کرده و در خواست الزام به تنظیم سند یا بازگرداندن مبلغ پرداختی خود را مطالبه می کند.

دادگاه با برسی پرونده فروشنده را احضار کرده و از او می خواهد که سند را به نام خریدار بزند.البته الزام به تنظیم سند شرایط و مراحلی نیز دارد که در ادامه مطلب خدمتتان بیان خواهیم کرد.

شرایط اقدام به طرح دعوای

برای اینکه بتوان از دادگاه رای گرفت و سند رسمی ملک را به نام خریدار زد میبایستی شرایط زیر وجود داشته باشند.

وجود قولنامه و یا قرارداد

همانطور که در بالا گفتیم قولنامه در واقع سندی است که توافق طرفین را نشان می دهد. و در واقع بیانگر این است که صاحب ملک خانه خود را به خریدار فروخته و مبلغ آن را نیز دریافت نموده است. وجود قول نامه و ارائه آن به دادگاه الزامی می باشد و بدون وجود قول نامه دادگاه نمی تواند سند را به نام خریدار بزند.

دارای پایان کار و عدم خلاف از شهرداری بودن ملک

ملکی که توسط فروشنده به خریدار فروخته شده است می بایستی دارای مجوز ساخت باشد و پایان کار خودرا از شهرداری دریافت کرده باشد. در غیر این صورت نمی توان برای طرح دعوی الزام به تنظیم سند در دادگاه اقدام نمود.

برای پیگیری  الزام به تنظیم سند به کجا باید مراجعه کرد؟

خریدار با استفاده از کارشناس حقوقی متخصص دادخواست الزام به تنظیم سند را به دادگاه حقوقی محل ارائه نماید. همچنین باید هزینه دادخواست را با توجه به قیمت ملک به دادگاه پرداخت نماید. دادگاه نیز پس از برسی جوانب پرونده  حکم الزام فروشنده را صادر می کند.

شرایط الزام به تنظیم سند پس از فوت فروشنده

اگر فروشنده فوت کرد، فرد خریدار باید درخواست الزام سند را از خانواده و ورثه فروشنده داشته باشد.

در چه شرایطی ممکن است دادگاه حکم دیگری به غیر از الزام به تنظیم سند رسمی صادر نماید؟
در مواردی ممکن است دادگاه حکم دیگری نیز صادر کند که این عمل نیز دلایل خاص خودش را دارد. بیم از انتقال سند به نام دیگری یکی از این موارد می باشد که در ادامه بیان کرده ایم.

باید حکم ممانعت از فروش بگیرید؟

اگر فرد خریدار بیم داشته باشد که فروشنده قصد انتقال سند به نام شخص دیگری را داشته باشد، می تواند با ارائه دادخواستی از دادگاه بخواهد که حکم ممانعت از فروش ملک را صادر نموده و مانع از فروش ملک شود، البته این مورد موقتی بوده و تا زمان سند زدن رسمی پایان خواهد یافت.

نحوه طرح دعوی الزام‌به تنظیم سند چگونه است؟

خریدار ملک میبایستی برای اقدام به طرح دعوی الزام  با در دست داشتن گواهی عدم حضور فروشنده در محضر و قولنامه ملک به دفتر خدمات قضایی الکترونیک مراجعه کرده و درخواست، دادخواستی مبنی بر الزام به تنظیم سند را داشته باشد.

پس انجام این موارد دادگاه مربوطه یک وقت رسیدگی برای فرد تعیین می کند و به برسی جوانب پرونده او می پردازد. دادگاه مواردی مثل مالکیت ثبتی فروشنده، احراز هویت فروشنده، احراز هویت خریدار و در توقیف نبودن ملک را برسی می کند و اگر شرایط الزام به تنظیم سند مهیا بود، این عمل انجام می شود. در صورت مهیا بودن شرایط دادگاه از فرد فروشنده میخواهد که سند را به نام خریدار بزند.

وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس

مطلب پیشنهادی ⬅  معامله فضولی و انتقال مال غیر