اظهارنامه چیست؟ نمونه اظهارنامه

اظهارنامه چیست؟

اظهارنامه یک سند عادی است که در آن اظهار کننده به طور رسمی و از طریق دادگستری قبل از اقامه دعوی ، حق خود را از طرف مقابل می خواهد و طی اظهار نامه به طرف مقابل فرصت می دهد تا حق او را بدهد . اگر طی فرصت قانونی شخص مخاطب اظهارنامه اقدامی جهت اظهار نامه ارسالی انجام ندهد

می توان علیه او اقامه دعوا نمود . مانند اظهارنامه به کسانی که محلی را در اختیار گرفته اند و از استرداد آن خودداری می نمایند در این صورت اگر مخاطب اقدامی جهت استرداد محل ننماید متصرف عدوانی محسوب شده و می توان علیه او اقامه دعوا نمود

اظهار نامه دارای اشکال قانونی متعددی است . مانند اظهارنامه مالیاتی ، مودیان مالیاتی ، موضوع قانون مالیات های مستقیم ، اظهارنامه مالیات بر ارث ، اظهارنامه حقوقی که ماده ۱۵۶ قانون آئین دادرسی مدنی در مورد آن توضیح داده است و…

نمونه اظهارنامه

نمونه اظهارنامه
وکیل بندرعباس

ارکان اظهارنامه

 مشخصات و اقامتگاه اظهار کننده : همان متقاضی ارسال اظهار کننده است

 مشخصات و اقامتگاه اظهار شونده : مخاطب یا طرف ارسال کننده ، دریافت کننده یا ابلاغ شونده اظهار نامه و نشانی او می باشد

 شرح اظهارنامه : در شرح اظهارنامه باید گفته شود خواسته چیست ؟ و طرف اظهار شونده باید چه اقدامی انجام دهد و در صورت عدم اقدامات انجام شده منتظر پذیرش چه اقداماتی باشد

تنظیم اظهارنامه

برای تنظیم نمودن اظهارنامه باید اصولی مد نظر قرار گرفته شود که عبارت است از

برای تنظیم اظهارنامه نباید از هیچ گونه کلمات ابهام آمیز استفاده شود و باید از الفاظ و عبارات کوتاه و مختصر استفاده شود و باید آگاهی کامل از مفاهیم داشت زیرا ممکن است به ضرر اظهار کننده منتهی شود

برای تنظیم اظهار نامه نباید از مطالبی استفاده شود که خارج از نزاکت باشد . زیرا استفاده از الفاظ رکیک می تواند افترا یا نشر اکاذیب محسوب شود . عدم رعایت این موضوعات ممکن است باعث عدم پذیرش یا عدم ارسال اظهارنامه مذکور از سوی مرجع ارسال کننده نیز گردد

پیشنهادی میشود این مطلب را نیز مشاهده نمایید ⬅  نمونه دادخواست ثبت ازدواج موقت

در صورتی که همراه با اظهار نامه چیزی ارسال شود حتما ًدر متن تنظیم شده باید به آن و مشخصات ظاهری آن و… اشاره شود

برای تنظیم متن اظهار نامه باید با افراد آگاه مشورت شود زیرا هر گونه اشتباه ممکن است به ضرر شما تمام گردد . بهترین راه مشورت با یک وکیل خبره در این زمینه می باشد

اظهارنامه

ارسال اظهارنامه

برای ارسال اظهارنامه بعد از تهیه ی متن تنظیمی اظهارنامه با داشتن کد ملی به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید . پس از ارسال اظهارنامه ، پیامی برای شما ارسال خواهد شد که حاوی تأیید ارسال اظهارنامه ارسالی شما می باشد . پس از گذشت مدتی پیام دیگری مبنی بر دریافت اظهارنامه از طرف مقابل ارسال می شود

گاهی اوقات یکسری مسائل چنان فوریت دارد که ارسال اظهار نامه جایز نمی باشد در این موارد چه باید کرد؟ در این موارد می توان مطلب را از طریق پست تصویری به طرف مقابل ارسال نمود و یک نسخه از برگه ی ارسالی نیز خودمان داشته باشیم تا به آن استناد کنیم . استفاده نمودن از پست تصویری در مواردی هم که مقامات از وظایف خود امتناع می نمایند می تواند مفید واقع شود زیرا در این مواقع آن مقام نمی تواند ادعایی داشته باشد که به ما چیزی گفته نشده یا مراجعه ای نشده است

استناد به اظهارنامه

اظهار نامه ، از طرف اظهار کننده ، اظهار شونده ، شخص ثالث و قائم مقام قانونی آن ها ومراجع قانونی و قضایی در صورت لزوم قابل استناد می باشد . بدین دلیل به عنوان یک اخطار رسمی تنظیم آن باید توسط وکلای دادگستری به عمل آید

دادخواست

پس ارسال اظهارنامه و تعیین وقت در صورتی که هیچ گونه پاسخی دریافت نشود نوبت به تنظیم دادخواست  در صورتی که موضوع حقوقی باشد  یا شکواییه  در صورتی که موضوع کیفری باشد  می رسد . اظهار نامه فقط یک ابلاغ رسمی است در صورتی که دادخواست منجر به تشکیل رسیدگی برای حل مشکل در یکی از مراجع قضایی می گردد و دادخواست منتهی به حکم قاضی و مشخص شدن نتیجه و حل اختلاف بین طرفین می گردد

پیشنهادی میشود این مطلب را نیز مشاهده نمایید ⬅  نمونه دادخواست رفع مهروموم ترکه

ارکان دادخواست

یک دادخواست از چند رکن تشکیل شده که به اختصار آن را توضیح خواهیم داد

رکن اول خواهان

خواهان یا شخص مدعی کسی است از دادگاه چیزی را برای خود و به ضرر شخص مقابل می خواهد

رکن دوم خوانده

خوانده یا مدعی علیه به شخصی گفته می شود که دعوی علیه اوست و ادعا علیه او اقامه می شود که به او طرف دعوا نیز گفته می شود

رکن سوم خواسته یا موضع دعوا

خواسته آن چیزی است که مدعی از دادگاه می خواهد . به عبارتی گفته شده آن چیزی که در مرافعات و امور حسبی از دادگاه خواسته می شود به اصطلاح خواسته گفته می شود

رکن چهارم ادله

در هر دادخواست برای اینکه شخص مدعی بتواند به خواسته اش برسد باید یکسری ادله داشته باشد تا قاضی رأی را به نفع او صادر کند . مانند استماع شهادت شهود ، اسناد ، تقاضای چک کردن دوربین های محل و …

رکن پنجم شرح دادخواست

در قسمت شرح دادخواست یا شرح دعوی تمام خواسته با ذکر توضیحات لازم و جزئیات و ذکر دلایل اثباتی برای قاضی نوشته می شود تا قاضی به صورت عادلانه به خواسته رسیدگی و حکم عادله صادر نماید

اظهارنامه چیست؟

اظهارنامه یک سند عادی و یک وسیله رسمی مطالبه حق است که به طور رسمی به شخص دیگری ابلاغ می‌شود

اظهارنامه چگونه تنظیم می‌شود؟

هر شخصی می تواند هر نوع اظهاری که راجع به معاملات، تعهدات یا روابط دیگر خود با طرف مقابل دارد را از طریق رسمی یعنی با تنظیم و ارسال اظهار نامه به طرف خود اطلاع دهد.

اظهارنامه چگونه ارسال می‌شود؟

امروزه برای ارسال اظهارنامه باید با تهیه ی متن تنظیمی و پیوست های آن (چنانچه پیوستی وجود داشته باشد) و با داشتن کد ملی به دفاتر خدمات الکترونیک قضائی مراجعه کنید.