مشاهده ابلاغیه دادگستری بندرعباس

 

ابلاغیه دادگستری بندرعباس

 

مشاهده ابلاغیه دادگستری بندرعباس سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی

این سامانه جهت دریافت، مشاهده و چاپ ابلاغیه های الکترونیک قضایی مانند ابلاغیه های وقت رسیدگی، دادنامه/قرار نهايي/تصميم نهايي، اجرائيه، رفع نقص/تجديدنظرخواهي/فرجام خواهي، تبادل لوايح، تعيين مهلت جهت انجام کار و…،دریافت پیوست های ابلاغیه و چاپ گروهی آنها، جستجوی ابلاغیه براساس شماره و…طراحی گردیده است.
جهت استفاده از این خدمت ابتدا در سامانه ثنا ( ثبت نام الکترونیک ) ثبت نام نمائید.جهت ثبت نام در مراکز استان ها به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و در سایر شهرستان ها به دادگستری مربوطه مراجعه نمایید.برای سهولت امر ، می توانید قبل از مراجعه حضوری، از اینجانسبت به ثبت اطلاعات اولیه خود اقدام کنید.

 ورود به سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی

 

 

تماس با وکیل بندرعباس

مشاهده ابلاغیه

 ورود به سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی