ابلاغیه الکترونیکی شورای حل اختلاف

ابلاغیه الکترونیکی شورای حل اختلاف
ابلاغیه الکترونیکی

وکیل بندرعباس هزینه مراحل شکایت در شورای حل اختلاف عواقب عدم حضور در جلسه شورا عدم سازش هزینه دادرسی فرق شورا با دادگاه صدور رای ۹۹ ابلاغیه الکترونیکی 99

ابلاغیه الکترونیکی شورای حل اختلاف

شورای حل اختلاف یک مرجع قضایی است که برای رسیدگی یه دعاوی با سقف مشخص ایجاد شده است . طریقه ثبت شکایت در شورای حل اختلاف را در مقاله نحوه ثبت شکایت در شورای حل اختلاف توضیح دادیم . بعد از ثبت و پرداخت هزینه دادرسی باید تا زمان رسیدگی به اختلاف منتظر ماند . یکی از مهمترین مسائلی که در این مدت زمان و هم چنین مدت زمان رسیدگی به اختلاف مهم است ، اطلاع طرفین دعوی از فرآیند رسیدگی است . در گذشته نه چندان دور این کار به وسیله پست ، طی یک نامه ، انجام می شد اما امروزه به لطف پیشرفت تکنولوژی دیگر نیازی به ارسال نامه نیست . بلکه سامانه ایی طراحی شده است که به واسطه آن طرفین اختلاف می توانند از ابلاغیه های شورای حل اختلاف اطلاع یابند . از این رو در این مقاله به ابلاغیه شورای حل اختلاف و ابلاغیه الکترونیکی شورای حل اختلاف و ورود به سامانه ثنا می پردازیم .

ابلاغیه شورای حل اختلاف چیست
در مقاله ابلاغیه و احکام مرتبط با آن توضیح دادیم که ابلاغیه اطلاعیه ای است که طی آن دو طرف اختلاف در جریان پرونده قرار می گیرند . در شورای حل اختلاف نیز از زمانی که خواهان دعوی ، اقدام به ثبت شکایت در شورا می کند تا زمانی که رسیدگی پایان می یابد و حکم نهایی صادر می شود ، هر آنچه مربوط به رسیدگی به اختلاف است از طریق ابلاغیه به طرفین اطلاع داده می شود . برای مثال اولین ابلاغیه ای که در شورای حل اختلاف و دادگاه ها صادر می شود ، ابلاغیه ای است که برای خوانده صادر می شود و به او اطلاع داده می شود که از او شکایتی ثبت شده است . بنابراین اهمیت ابلاغیه شورای حل اختلاف در مطلع نمودن طرفین اختلاف از تشریفات رسیدگی است .

مطلب پیشنهادی ⬅  فرق شورای حل اختلاف با دادگاه

ابلاغیه الکترونیکی شورای حل اختلاف
در حال حاضر دیگر ابلاغیه و سایر اوراق قضایی مثل اظهارنامه قضایی ، به صورت فیزیکی ارسال نمی شوند ، بلکه قوه قضاییه سامانه ای را تاسیس کرده است که به واسطه آن اوراق قضایی به صورت الکترونیکی ابلاغ می شوند . این سامانه با نام سامانه ابلاغ الکترونیکی ثنا ، کلیه ابلاغیه های قضایی صادر شده و پیوست آنها را در حساب کاربری مخاطب قرار می دهد .