آیا شهادت اقوام درجه یک در دادگاه پذیرفته خواهد شد؟

آیا یک شاهد در دادگاه کافی است شهادت شهود در دادگاه حقوقی جرح شهود در قانون جدیداعتراض به شهادت شهودگواهی خویشاوندان شهادت فرزند علیه پدر – وکیل بندرعباس

با سلام.
با اینکه همواره شنیده ایم که شهادت اقوام درجه یک قابل قبول نمیباشد ولی نه در قرآن(سوره بقره) و نه درفتوای بیشتر فقها این شرط بیان نشده تا جایی که امام راحل نیز شهادت آنها را قابل قبول دانسته و فقط بیان شده که شهادت شهودی که ذینفع باشد قابل قبول نیست.آیا قبول شهادت اقوام درجه یک به نظر قاضی دادگاه بستگی دارد ویا اینکه یک قانون صریح برای عدم پذیرش شهادت آنها وجود دارد.
با تشکر فراوان

با سلام در حال حاضر مستند به ماده ۱۷۷ قانون جدید مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲،هیچ منعی در خصوص پذیرش شهادت بستگان درجه یک وجود ندارد و در هر حال تشخیص ارزش گواه و اینکه به عنوان دلیل شرعی محسوب شود یا در حد اماره قضایی،با دادگاه است

مطلب پیشنهادی ⬅  بررسي آثار و پيامدهاي حقوقی ضمانت