آیا در طلاق توافقی مهریه به زن تعلق میگیرد

آیا در طلاق توافقی مهریه به زن تعلق میگیرد

وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس

باید در نظر داشت که در هر نوع از طلاق به غیر از طلاق خلع یا طلاق که زن تمامی مهریه خود را به مرد می بخشد و درخواست طلاق می نماید مهریه به زن تعلق خواهد گرفت یکی از موارد طلاق توافقی است

ابتدا باید گفت که طلاق توافقی یک نوع ازطلاق می باشد که در ان زن و مرد نسبت به امورمختلف من جمله مهریه و نفقه و اجرت المثل ایام زوجیت و جهزیه و حضانت فرزند مشترک ونحوه ملاقات فرزند مشترک توافق می نمایند زمانی که شما به دفترگروه وکلای تهران مراجعه میکنید  و برای طلاق توافقی اقدام می نمایید ابتدایی ترین کار پرکردن فرم طلاق توافقی می باشد و مکتوب کردن این توافق ها به طرفین بسیارکمک می نماید.

در صورتی که زوج و زوجه اعتقاد داشته باشند که به پایان زندگی مشترک رسیده اند می توانند دادخواست طلاق خود را مطرح  نمایند طلاق دارای انواع فراوانی است که یکی از این موارد طلاق از جانب زوجه در طلاق از جانب زوج یا طلاق توافقی می‌باشد طلاق از جانب زوج نیازمند آوردن دلیل و اثبات دلیل طلاق از جانب زوجه می باشد.

طلاق از جانب زوج در هر زمانی ممکن است اتفاق بیفتد یعنی زوجه اگر بخواهد طلاق بگیرد حتماً باید دلیلی محکم برای طلاق گرفتن داشته باشد و در صورتی که زوج بخواهد همسر خود را طلاق دهد می تواند در هر زمان این کار را انجام دهد بدون اینکه نیازی به دلیل داشته باشد ثبت طلاق از جانب زوج در دفترخانه نیازمند این است که یا زوجه رضایت دهد یا زوج تمامی حقوق مالی وی را پرداخت کرده باشد.

مطلب پیشنهادی ⬅  دادگاه خانواده در چه مواردی صلاحیت دارد

در این صورت می‌تواند از همسر دائمی خود جدا شود بنابراین می‌بینیم که ضرورت داشتن وکیل در انواع طلاق احساس می‌شود

وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس