آدرس و شماره تلفن دادگاه ها و دادگستری های اهواز

آدرس و شماره تلفن دادگاه ها و دادگستری های اهواز

 

در ابتدا برای شما می گوییم که مراجع قضایی وظیفه ی حل مشکلات پیش آمده در میان مردم را دارند. در نوع ساده تر اگر بین دو یا چند نفر اختلافی پیش بیاید رسیدگی و قضاوت بر عهده ی مراجع قضایی می باشد که خود تحت نظر قوه ی قضاییه هستند و در اصطلاح به آن دادگاه می گویند.

قانون گذار در ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری می گوید:

دستورهای مقام قضائی به ضابطان دادگستری به صورت کتبی، صریح و با قید مهلت صادر می شود. در موارد فوری که صدور دستور کتبی مقدور نیست، دستور به صورت شفاهی صادر می شود و ضابط دادگستری باید ضمن انجام دستورها و درج مراتب و اقدامات معموله در صورتمجلس، در اسرع وقت و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت آن را به امضای مقام قضائی برساند .

همچنین ماده ۴۱ همین قانون در رابطه با مراجع قضایی تبیین می کند:

ماده ۴۱ این قانون نیز این گونه در خصوص مراجع قضایی بیان می کند که ” ضابطان دادگستری اختیار اخذ تامین از متهم را ندارند و مقامات قضائی نیز نمی توانند اخذ تامین را به آنان محول کنند. در هرصورت هرگاه اخذ تامین از متهم ضرورت داشته باشد، تنها توسط مقام قضائی طبق مقررات این قانون اقدام می شود . “

 

آدرس دادگاه های اهواز

با توجه به دو قانون مذکور و شناخت کلی وظایف مراجع قضایی در ادامه برای شما آدرس دادگاه ها و دادگستری های اهواز را ذکر می کنیم.

دادگستری مرکزی در امانیه:
نشانی: اهواز –  امانیه – دادگستری کل استان خوزستان

تلفن: ۷ – ۳۳۶۱۷۲۶ ، ۶۳ – ۳۳۳۱۵۵۹

شعب مستقر در دادگستري مركزي (امانيه)
دادگاههای تجدید نظر
۱۹- ۱۸ – ۱۷- ۱۶- ۱۵ – ۱۴ -۱۳ – ۱۲- ۱۱- ۱۰-۹- ۸ -۷-۶- ۵-۴-۳-۲- ۱
دادگاههای عمومی ( حقوقی )
۱۹-۱۶-۱۵-۱۳-۱۲-۱۱-۱۰-۹- ۸ و اجرای احکام حقوقی
اجرای احکام کیفری
۶-۵-۴-۳-۲-۱
شعبه نیابت قضائی – سرپرستی و امور محجورین – صدور گواهی سوء پیشینه
مجتمع قضایی شماره ۲ ( حوزه قضايي قدس )
نشانی: اهواز –  بلوار قدس(لشکر) – روبروی دادسرای نظام – مجتمع قضایی قدس( حوزه شماره ۲ دادگاه های جزایی اهواز)

مطلب پیشنهادی ⬅   آدرس و تلفن مجتمع های قضائی و دادگاههای تهران

تلفن : ۳۷۸۳۰۵۴، ۳۷۹۵۸۵۱ ،۴ -۳۷۹۵۸۵۳

شعب مستقر در مجتمع قضایی شماره ۲ ( حوزه قضايي قدس )
دادگاه عمومی ( جزایی )
۱۱۳- ۱۱۲- ۱۱۱- ۱۱۰- ۱۰۹- ۱۰۷
دادگاه عمومی ( حقوقی )
۴ – ۳
دادسرا- بازپرسی
۱۰- ۹ – ۸ – ۷ – ۵- ۲
دادسرا – دادیاری
۱۸- ۱۶ -۱۳-۱۴- ۱۴- ۱۳- ۱۲- ۶
دادگاه انقلاب اسلامی
نشانی : اهواز –  کیانپارس – خیابان توحید – جنب پل – دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان اهواز

تلفن : ۳۳۳۳۷۱۱، ۳۳۳۶۶۶۱

شعب مستقر در دادگاه انقلاب اسلامي
دادگاه عمومی (جزایی )
۱۰۶- ۱۰۵ – ۱۰۴- ۱۰۳- ۱۰۲- ۱۰۱
دادسرا- بازپرسی
۱۸- ۱۳-۱۲- ۴ – ۳
دادسرا – دادیاری
۱۸- ۱۱- ۹- ۸- ۱
دادگاه انقلاب
۴- ۳- ۲ – ۱
دادگاه عمومی ( حقوقی )
۲۱
شعبه رسیدگی به پرونده های اصل ۴۹- اجرای احکام اصل ۴۹- شعبه ۸ اجرای احکام کیفری
مجتمع قضایی شهید فهمیده ( ویژه سرقت)
نشانی : اهواز – زیتون کارمندی – خیابان ابوذر – نبش خیابان کمیل جنوبی – روبروی هنرستان فتح المبین – مجتمع قضایی شهید فهمیده

تلفن :  ۴ – ۴۴۴۱۷۷۳

شعب مستقر در مجتمع شهید فهمیده ( ویژه سرقت )
دادگاه عمومی (جزایی)
۱۱۵-۱۱۴
دادسرا – بازپرسی
۱۷ – ۱۶- ۱۵- ۱۴
دادسرا- دادیاری
۱۷- ۷
اظهار نظر – ۷ اجرای احکام کیفری
مجتمع قضایی تندگویان(انرژی)
نشانی : اهواز –  خرم کوشک – ابتدای نیوساید – مجتمع قضایی شهید تندگویان (انرژی)

تلفن : ۷ – ۳۳۶۱۷۲۶ ، ۶۳- ۳۳۳۱۵۵۹

شعب مستقر در مجتمع قضايي تندگويان (انرژی)
دادگاه هاي تجدید نظر
۲۲ – ۲۱ – ۲۰
دادگاه هاي کیفری استان
۱۷- ۱۶
دادگاه هاي عمومی (حقوقی )
۱۴- ۷- ۶- ۵- ۲- ۱
دادگاه هاي جزایی
۱۰۸
دادسرا- بازپرسی
۱۱ – ۶ – ۱
دادسرا – دادیاری
۵ – ۴- ۳ – ۲
مجتمع قضایی ویژه تصادفات
نشانی : اهواز –  خیابان سقراط – نبش پودات – ساختمان سابق مخابرات

تلفن : ۹۳- ۳۳۳۰۷۹۰

شعب مستقر در مجتمع ويژه تصادفات
دادگاه عمومی (جزایی)
۱۱۶
دادگاه عمومی (حقوقی)
۲۰
دادسرا- دادیاری
۱۰