آدرس و تلفن شعب و کارگزاری بیمه تامین اجتماعی هرمزگان- بندرعباس

لیست آدرس و تلفن شعب و کارگزاری بیمه تامین اجتماعی هرمزگان- بندرعباس

اداره کل بیمه تامین اجتماعی در استان هرمزگان

( پیش شماره تلفن استان هرمزگان ۰۷۶ می باشد. )

 • بندر عباس، بلوار امام خمینی(ره)، بعد از بوستان خلیج فارس، نبش میدان خلیج فارس، کدپستی ۷۹۱۶۹۹۳۸۱۷
 • تلفن مستقیم ……….. ۳۳۶۷۶۴۳۱
 • نمابر ………… ۳۳۶۷۶۴۳۲
 • روابط عمومی ……….. ۳۳۶۸۷۷۲۷
 • تلفنخانه ………….. ۷-۳۳۶۷۶۴۳۵

شعبه یک بیمه تامین اجتماعی در بندرعباس

 • بندرعباس، بلوار پاسداران، سه راه هتل هما، کدپستی ۷۹۷۸۷۳۵۴۹
 • تلفن مستقیم ……….. ۳۳۵۱۹۷۸۳
 • نمابر …………… ۳۳۵۱۹۷۱۳
 • تلفنخانه …………. ۳۳۵۱۹۷۱۰، ۳۳۵۱۹۸۶۲،۳۳۵۶۲۵۶۸، ۳۳۵۵۵۰۰۳

کارگزاری ۲۹  بیمه تامین اجتماعی ………….. ۳۳۵۵۴۷۴۲

بندرعباس، سه راه هتل هما، ساختمان آذین، طبقه همکف و سوم

شعبه دو بیمه تامین اجتماعی در بندرعباس

 • بندرعباس، بلوار امام خمینی(ره)، بعد از بوستان خلیج، نبش میدان خلیج فارس
 • تلفن مستقیم ………… ۳۳۶۶۰۹۴۴
 • نمابر …………. ۳۳۶۶۰۹۴۳
 • تلفنخانه …………… ۸-۳۳۶۶۲۳۴۷

کارگزاری ۳۴ بیمه تامین اجتماعی  ………….. ۳۳۶۸۹۱۴۹

بندرعباس، جنب پایگاه هوایی

 

شعبه سه بیمه تامین اجتماعی در بندرعباس

 • تلفن مستقیم …………… ۳۳۳۱۳۴۹۰
 • نمابر …………… ۳۳۳۱۳۴۹۱
 • تلفنخانه ………. ۳-۳۳۳۱۳۴۸۱

شعبه بیمه تامین اجتماعی در جزیره کیش

 • جزیره کیش، خیابان سنایی، کدپستی ۷۹۴۱۷۷۴۳۵۵
 • تلفن مستقیم ………… ۴۴۴۲۲۲۸۸
 • نمابر ………….. ۴۴۴۲۳۸۲۰
 • تلفنخانه …………….. ۲- ۴۴۴۲۲۱۸۱

شعبه بیمه تامین اجتماعی در جزیره قشم

 • جزیره ­قشم، نبش ­میدان­ امام ­قلی­ خان،کدپستی ۷۹۵۱۶۳۷۹۹
 • تلفن مستقیم …………. ۳۵۶۲۰۲۴۵
 • نمابر ………….. ۳۵۶۲۰۳۹۴
 • تلفنخانه ………. ۳۵۶۲۰۲۴۵

شعبه بیمه تامین اجتماعی در میناب

 • میناب، بلوار ولیعصر(عج)، کدپستی ۷۹۸۱۸۶۳۹۱۴
 • تلفن مستقیم ………….. ۴۲۲۲۵۲۴۰
 • نمابر ……………. ۴۲۲۲۶۶۲۶
 • تلفنخانه …………. ۴۲۲۲۳۰۵۹، ۴۲۲۲۴۲۳۸، ۴۲۲۲۳۸۷۲

شعبه بیمه تامین اجتماعی در بندرلنگه

 • بندرلنگه، بلوار جانبازان، کدپستی ۷۹۷۱۶۱۳۵۹۹
 • تلفن مستقیم ………… ۴۴۲۴۲۸۳۰
 • نمابر ……………. ۴۴۲۴۰۷۱۴، ۴۴۲۴۱۸۶۱
 • تلفنخانه ……….. ۴۴۲۴۱۸۹۴، ۴۴۲۴۱۸۶۰، ۴۴۲۴۰۳۴۱
مطلب پیشنهادی ⬅  لیست آدرس و تلفن دفاتر خدمات پیشخوان دولت بندرعباس

شعبه بیمه تامین اجتماعی در بندر جاسک

 • بندر جاسک، بلوار حر، کدپستی ۷۹۷۹۱۳۶۴۵۷
 • تلفن مستقیم ………….. ۴۲۵۲۲۶۰۸
 • نمابر ……………. ۴۲۵۲۲۵۱۸
 • اداری ……………. ۴۲۵۲۲۵۱۷

شعبه  بیمه تامین اجتماعی در حاجی آباد

 • حاجی آباد، بلوار امیر کبیر شرقی، کدپستی ۷۹۳۹۹۸۳۴۵۷
 • تلفن مستقیم ………… ۳۵۴۲۳۰۹۵
 • نمابر ………….. ۳۵۴۲۳۳۱۰

شعبه بیمه تامین اجتماعی در بندرخمیر

 • بندر خمیر، خیابان امام خمینی(ره)، کدپستی ۷۹۳۱۹۶۴۴۹۱
 • تلفن مستقیم …………. ۳۳۲۲۲۲۶۲
 • نمابر ……………. ۳۳۲۲۲۲۶۱
 • اداری …………… ۳۳۲۲۴۰۱۴

شعبه بیمه تامین اجتماعی در پارسیان

 • پارسیان، خیابان معلم، کدپستی ۷۹۷۷۱۶۴۵۵۱
 • تلفن مستقیم ………… ۴۴۶۲۴۰۴۹
 • نمابر ………….. ۴۴۶۲۳۴۰۲
 • اداری …………… ۴۴۶۲۳۴۰۱

شعبه بیمه تامین اجتماعی در رودان

 • رودان، بلوار انقلاب، کدپستی ۷۹۹۱۸۸۳۹۵۹
 • تلفن مستقیم ……….. ۴۲۸۸۱۹۳۳
 • نمابر …………. ۴۲۸۸۳۰۳۰
 • اداری ………….. ۴۲۸۸۲۲۳۹

شعبه بیمه تامین اجتماعی در بستک

 • بستک، بلوار عدالت، کدپستی ۷۹۶۱۴۵۳۷۳۷
 • تلفن مستقیم …………. ۴۴۳۲۱۸۱۵
 • نمابر …………… ۴۴۳۲۳۰۲۰
 • اداری ………….. ۴۴۳۲۳۲۹۰

شعبه بیمه تامین اجتماعی در سیریک

 • سیریک، بلوار خلیج فارس، کدپستی ۷۹۴۶۱۱۷۶۷۶
 • تلفن مستقیم ………. ۴۲۳۷۳۰۸۶
 • نمابر …………. ۴۲۳۷۳۰۸۹
 • تلفنخانه …….. ۴۲۳۷۳۸۰۶

شعبه بیمه تامین اجتماعی در ابوموسی

 • جزیره ابوموسی، شهرک مروارید، جنب بنیاد ۱۵ خرداد، کدپستی ۷۹۳۱۹۶۴۴۹۱
 • تلفن مستقیم …………. ۳۵۶۲۰۲۴۵
 • نمابر ………….. ۳۵۶۲۰۳۹۴
 • تلفنخانه ……… ۳۵۶۲۰۴۴۵

شعبه بیمه تامین اجتماعی در جزیره لاوان

 • جزیره لاوان، خیابان شهید احمدزاده، کدپستی ۷۹۷۸۱۱۱۱۴۹
 • تلفن مستقیم ………… ۴۴۲۸۹۳۹۹
 • نمابر …………….. ۴۴۲۸۰۱۲۱